Hij begon bij Vandemoortele als CEO terwijl er wereldwijd een crisis woedde. Na enkele turbulente weken is Yvon Guérin vandaag “voorzichtig optimistisch” over de toekomst.

Niets is hetzelfde sinds de coronacrisis startte. In het Food Experience Center, zoals het Gentse hoofdkwartier van Vandemoortele officieel heet, gonst het normaal gezien van de drukte. Vandaag is dat even anders: er werkt maar een klein deel van de zowat 400 medewerkers die er normaal zijn en in de gangen en kantoren hangt vooral stilte. “We werken in bubbels. De ene keer werken mensen van bubbel A hier twee dagen, daarna is het aan de beurt aan een andere bubbel”, zegt Yvon Guérin, sinds 1 juli aan het hoofd van het Belgische voedingsbedrijf. Ook voor de voormalige Managing Director Bakery Products was het schrikken. Hij kreeg een jaar inlooptijd, om op 1 juli helemaal klaar te zijn om CEO te worden, maar kreeg net op het einde van zijn voorbereidingstijd te maken met een onvoorziene omstandigheid: een virus dat zich vanuit Wuhan verspreidde en de wereld in een gezondheidscrisis en een economische crisis stortte.

Vandemoortele ontsnapte niet aan de economische schokgolf die meteen na het begin van de coronacrisis kwam. Over verschillende landen verspreid waren er 2.000 medewerkers die in tijdelijke werkloosheid terecht kwamen, op een totaal van zo’n 4.200. Een lifesaver voor het bedrijf en voor de mensen zelf: het was nodig om tijdens de crisis het hoofd boven water te houden. “We zijn heel blij met de maatregelen die de overheden genomen hebben. Het heeft ervoor gezorgd dat we geen mensen moesten ontslaan. We zijn nu stilaan terug naar een normaal niveau aan het groeien. We zijn er nog niet helemaal, maar de kloof wordt kleiner en kleiner. Maar de impact op vlak van tewerkstelling zal meevallen: we werken met interimkrachten waardoor we de kloof kunnen overbruggen.”