Verandering was verwacht, maar niet zo drastisch. De hele markt is geschokt door de aankondiging van Delhaize vanmorgen. Een gesprek met CEO Xavier Piesvaux en Illya Van den Borre, verantwoordelijk voor sociale relaties.

Een verrassing? Dat is een understatement: het is een fundamentele paradigmaverandering die Delhaize vanochtend aankondigde door te melden dat het zijn volledige Belgische park van geïntegreerde winkels wil overdragen aan toekomstige zelfstandige aangeslotenen. Natuurlijk had de recente eenzijdige opzegging door de onderneming van de collectieve arbeidsovereenkomst de alarmbel al doen luiden. Men verscheurt geen document waarvan de inkt nog maar net droog is - de laatste onderhandelingen over dit onderwerp dateren van september vorig jaar - omwille van een beetje extra flexibiliteit in de winkel. Als men een moeizaam tot stand gekomen sociale vrede ter discussie durft te stellen, en dan nog wel in de huidige delicate marktomstandigheden, dan is dat omdat deze onder andere gebaseerd is op enkele pijlers, die men bewust niet langer als taboes wil behandelen. In dit geval waren er twee van die pijlers: geen inkrimping van het personeel tot 2025 en geen overschakeling van geïntegreerde winkels naar franchising. Het is vooral aan dit laatste taboe dat men gisteren dacht, weliswaar in beperkte vorm. Veel vakbondsbronnen noemden de vaststelling die de directie tijdens vergaderingen ter sprake bracht: een kwart van de geïntegreerde supermarkten zou niet rendabel zijn. Maar zonder te vermoeden dat de maatregel zich niet zou beperken tot de minst succesvolle winkels: het is het model zelf van Delhaize dat fundamenteel wordt omgevormd.