Delhaize heeft zonet bekendgemaakt dat al haar 128 supermarkten in eigen beheer in België zullen worden omgevormd tot franchisewinkels. Alle medewerkers in deze supermarkten behouden hun job en maken mee de overstap. Er verdwijnen wel jobs op het hoofdkantoor. Zo goed als overal wordt er gestaakt.

Delhaize heeft zonet een kleine bom gedropt: het gaat al haar 128 Belgische supermarkten in eigen beheer verzelfstandigen. De winkels in Groothertogdom Luxemburg zijn dus niet getroffen. De doelstelling van deze verandering is om alle Delhaize-winkels in één model onder te brengen en zo de groei van deze 128 supermarkten te stimuleren. "Dit is de enige optie om te kunnen blijven investeren in een duurzame toekomst voor Delhaize", klinkt het bij de retailer. Tot nu toe werkte de retailer met twee winkelmodellen: aangesloten winkels uitgebaat door zelfstandige ondernemers (636 AD, Proxy, Shop & Go-winkels) en supermarkten in eigen beheer (128 supermarkten). Die laatste zagen hun winstgevendheid en marktaandeel geleidelijk aan dalen. "Zelfs met de grote inspanningen en inzet van haar medewerkers werden de beoogde resultaten niet bereikt", stelt Xavier Piesvaux, CEO van Delhaize. Een heel ander verhaal was er te horen bij de aangesloten winkels, die ondanks de moeilijke marktomstandigheden hun marktaandeel toch wisten te vergroten, wat onder meer te danken is aan hun flexibiliteit en sterke lokale verankering.

Om de groei te verzekeren in deze moeilijke markt heeft de supermarktketen dan toch besloten om al haar verkooppunten om te vormen tot franchisewinkels. "Dit model is de enige optie om weer aan te knopen met groei voor deze 128 supermarkten in eigen beheer. Door te kiezen voor één winkelmodel kan Delhaize zich flexibel aanpassen aan een snel evoluerende markt, de interne werking vereenvoudigen, de kracht van het ondernemerschap in het bedrijf versterken en blijven investeren in een duurzame toekomst", vervolgt Xavier Piesvaux. "Delhaize zal bovendien verder blijven investeren in haar eigen logistiek om zo een optimale dienstverlening te verzekeren aan haar volledige winkelnetwerk."

Getroffen medewerkers behouden job, op hoofdkantoor verdwijnen banen

Volgens Delhaize zouden alle betrokken medewerkers hun job kunnen behouden, aangezien alle personeelsleden mee de overstap naar de nieuwe zelfstandige uitbaters zullen maken. Ze behouden daarbij ook hun huidige loon- en arbeidsvoorwaarden. Wel is er slecht nieuws voor het hoofdkantoor. De gefaseerde overgang van supermarkten in eigen beheer naar zelfstandige winkels zal een geleidelijke vermindering van het aantal posities in het hoofdkantoor met zich meebrengen, al benadrukt de retailer dat het aantal vertrekken tot een minimum beperkt zal worden. "We blijven geloven in onze strategie. Delhaize heeft al meer dan 155 jaar een sterke positie op de Belgische retailmarkt. Wij hebben de ambitie om deze positie verder te versterken", besluit Xavier Piesvaux. "Delhaize is een sterk merk en onze klanten erkennen onze troeven inzake gezonde voeding, kwaliteit en versheid. Om verder te kunnen investeren in de toekomst van Delhaize, moeten we ons model aanpassen. Daarbij kunnen we rekenen op ervaren medewerkers die mee de overstap zullen maken naar de verzelfstandigde winkels met behoud van hun tewerkstelling. Ik begrijp ten volle dat deze aankondiging voor de nodige emoties kan zorgen, maar ik ben ervan overtuigd dat dit groeiplan de enige optie is om een duurzame toekomst te garanderen voor ons bedrijf, onze winkels, onze partners en onze medewerkers.”

Spontane stakingen

Hoewel er gisteren al geruchten gingen over een mogelijke omvorming tot franchisewinkels, slaat het nieuws in als een bom. Bij verschillende getroffen winkels zijn er deze ochtend dan ook spontane stakingen uitgebroken. 

Vakbonden "geschokt" en "razend"

Zoals verwacht viel het nieuws niet in goede aarde bij de vakbonden. BBTK laat weten dat het, net als alle werknemers, geschokt en razend is. "De directie was haar zet al enkele weken achter de schermen aan het voorbereiden. Vandaag volgde een lange monoloog met halfslachtige argumenten om haar - naar eigen zeggen onherroepelijke - beslissing mee te delen", reageert Jan De Weghe, federaal secretaris bij BBTK. "De directie weigerde zelfs de vragen van de vakbonden te beantwoorden. Een schandalige manier van doen waarbij geen enkele ruimte voor menselijkheid meer is." De vakbond, die stelt dat de toekomst van de handel in België een dikke zwarte rand heeft gekregen, verwijst bovendien naar Mestdagh. "Wat zich onlangs bij Mestdagh heeft afgespeeld, heeft bij de werkgevers in de sector blijkbaar helaas als inspiratie gediend voor verdere ontsporingen. Wat er vandaag bij Delhaize gebeurt, is niet meer of minder dan een verkapte sluiting. Een Belgische supermarktketen met een jarenlange geschiedenis zal morgen alleen nog maar zijn merk verdelen. Dit is het begin van het einde van de geïntegreerde handel in België", vervolgt BBTK. De vakbond benadrukt ook dat "de directie met deze franchisering de facto ook het sociaal overleg uitschakelt. In plaats van te proberen via sociaal overleg oplossingen te vinden voor de winkels in moeilijkheden, maken ze tabula rasa en zetten ze de toekomst van 9.000 mensen op de helling. Deze beslissing is stuitend, onwaardig, misprijzend... Er zijn gewoon geen woorden voor", besluit BBTK.

 

Update 8/03/23

Gisteren raakte bekend dat Delhaize al haar 128 eigen winkels wil verzelfstandigen, waarna er overal spontaan stakingen uitbraken. Een dag later is er niet veel veranderd. "Zo goed als alle getroffen winkels houden ook vandaag hun deuren dicht uit onvrede over de beslissing", getuigt Jan De Weghe, federaal secretaris bij de bediendevakbond BBTK. "De getroffen medewerkers zijn nog lang niet in staat om terug met de glimlach te gaan werken." Het ziet er dus naar uit dat het nog zeker tot het weekend zal duren vooraleer alle medewerkers weer aan de slag zullen gaan. Gisteravond zei een vertegenwoordiger van het CNE dat deze bewegingen niet het gevolg waren van een vakbondsoproep, maar dat haar stakende leden gedekt zouden worden. In plaats daarvan sprak zij over de noodzaak om "ons te organiseren voor de lange termijn" in wat een zwaar conflict zal worden.

Houd de website van Gondola en deze pagina zeker in de gaten voor meer updates! We komen zo snel mogelijk bij u terug met meer informatie!