De Ondernemingsrechtbank van Gent heeft het voorstel van Wibra België afgewezen om in het kader van de gerechtelijke reorganisatieprocedure een doorstart te kunnen maken met 36 winkels en 183 medewerkers. Hierdoor stevent Wibra België af op een faillissement. 

Eind juli diende Wibra België een aanvraag in tot gerechtelijke reorganisatie bij de Ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Dendermonde. Dat moest de winkelketen niet alleen tijdelijk juridische bescherming bieden tegen schuldeisers, maar gaf Wibra ook de tijd om een oplossing uit te werken om zoveel mogelijks jobs te redden. Concreet wou de winkelketen een doorstart maken met 36 winkels waardoor 183 medewerkers hun baan zouden kunnen behouden, maar dat voorstel is vandaag door de Ondernemingsrechtbank van Gent afgewezen. Het nieuws komt als een zware klap voor Wibra België dat naar alle waarschijnlijkheid het faillissement zal moeten aanvragen voor al zijn 81 Belgische vestigingen.

“We betreuren dit vonnis”, reageert Bas Duijsens, gedelegeerd bestuurder van Wibra België. “Het is altijd onze bedoeling geweest om een snelle doorstart te kunnen maken en zoveel mogelijk jobs te redden. We beseffen dat dit hard aankomt bij onze medewerkers, aangezien velen onder hen al lang bij ons actief zijn en dat ze zich in de afgelopen weken zijn blijven inzetten voor Wibra, ondanks de grote onzekerheid over hun toekomst.” Wibra benadrukt dat het in België wil blijven en dat het er alles zal aan doen om een doorstart mogelijk te maken. De keten zal daarvoor samenzitten met gerechtsmandatarissen. “Indien dit geen oplossing biedt, overwegen we om een faillissement aan te vragen. Dit zal in ieder geval de afhandeling versnellen en een doorstart op korte termijn mogelijk maken”, vervolgt Bas Duijsens, die er nog aan toevoegt dat de keten een groot deel van de winkels opnieuw rendabel wil maken door sneller te reageren op de veranderende markt en beter in te spelen op de behoeften van de consument. “Dit moet de Belgische activiteiten financieel duurzaam maken en op termijn opnieuw groeiperspectieven bieden.” 

De directie van Wibra België begrijpt de ongerustheid van de getroffen medewerkers met betrekking tot hun vergoedingen. Toch heeft ze er alle vertrouwen in "dat de rechtbank erop zal toezien dat de beschikbare middelen binnen de organisatie aangewend zullen worden om de betrokken medewerkers correct te vergoeden”, aldus Wibra. 

Dat het zover is kunnen komen met de winkelketen is volgens non-food expert Chris Van Wesemael geen verrassing. “Wibra was al jaren verlieslatend en kon in België maar blijven bestaan bij de gratie van Nederland. Nu ook daar de financiële positie onder invloed van de coronacrisis onder druk is komen te staan, was de positie van Wibra België onhoudbaar geworden", reageert de expert. Dat de Ondernemingsrechtbank het voorstel heeft afgewezen komt volgens hem vooral doordat het bedrijf bepaalde vergoedingen voor het personeel op een niet-conforme manier wou regelen. "Een faillissement komt nu wel erg dichtbij. Nadien kan er misschien nog een doorstart volgen met enkel de meest rendabele vestigingen, maar hoe dan ook zal Wibra zich toch een duidelijkere positionering moeten aanmeten. Nu gaat de keten verloren tussen de landgenoten Zeeman, Hema en ook Action, en buitenlandse nieuwkomers als Primark, Uniqlo,…”, besluit Chris Van Wesemael. 

Update - 9/10/2020

Nadat de Ondernemingsrechtbank van Gent gisteren het voorstel tot overname van 36 winkels afwees, heeft Wibra België besloten het faillissement aan te vragen. In een persbericht geeft de directie van Wibra meer uitleg: “De winkelketen blijft er echter van overtuigd dat voor een aanzienlijk deel van de winkels een duurzame toekomst in België mogelijk is. De directie zal daarom eerstdaags overleggen met de curatoren om na te gaan wat concreet mogelijk is. Het faillissement betekent echter niet het einde van Wibra in België. Het blijft de bedoeling van de onderneming om een doorstart te kunnen maken, met behoud van zoveel mogelijk jobs. Er zal dan ook eerstdaags overlegd worden met de curatoren, om te komen tot een werkbare en concrete oplossing.”