De directie van Wibra België heeft aangekondigd dat ze een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie gaat indienen. De Belgische activiteiten van Wibra zijn al jaren verlieslatend. Recente herstelmaatregelen zorgden voor voorzichtig beterschap, maar dat werd volledig tenietgedaan door de COVID-19 crisis. Wibra blijft er echter van overtuigd dat er nog steeds een toekomst is voor een deel van haar netwerk en zoekt naar oplossingen om zoveel mogelijk banen te behouden.

De 81 Belgische Wibra-winkels hebben al langer te lijden onder het moeilijke economische klimaat, de hoge arbeidskosten en de toenemende concurrentie. In 2019 werden verscheidene herstelmaatregelen genomen om Wibra’s organisatorische en commerciële slagkracht in België te versterken. Er werd ook de sluiting van zes Wibra-filialen aangekondigd.

Dankzij deze ingrepen waren de cijfers in het laatste half jaar in België voorzichtig aan de beterhand. Maar de Covid-19-pandemie heeft die opwaartse trend volledig tenietgedaan. Tot op vandaag voelen de winkels de negatieve gevolgen van de pandemie op het aantal klanten en de bevoorrading. De verliezen als gevolg van de kostenstructuur en de geaccumuleerde schulden maken de huidige situatie onhoudbaar. Het management van Wibra heeft alle opties bekeken en is tot de conclusie gekomen dat de gerechtelijke reorganisatie de beste garanties biedt voor de onderneming, haar schuldeisers en haar werknemers.

De aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie werd ingediend bij de Ondernemingsrechtbank van Gent (afdeling Dendermonde). Indien de rechtbank akkoord gaat met het verzoek, zal een gerechtsmandataris aangesteld worden die de markt zal bevragen naar potentiële overnemers. Er wordt de komende weken een uitspraak verwacht.

Wibra benadrukt dat het zeer graag actief wil blijven in België en wenst een constructieve dialoog aan te gaan met de werknemersvertegenwoordigers.