Homebase (UK) wijzigt strategie zowel op vlak van prijsstelling als merkenaanbod.

Vanochtend lichtte PJ Davis, Managing Director UK - Ierland de stand van zaken en strategie toe voor Homebase en Bunnings tijdens een tour voor de investeerders.

Wat reeds merkbaar was, wordt bevestigd: Homebase verandert van een retailer met weinig "leading brands", dure standaardprijzen en weinig service, in een concept met elke dag lage prijzen, veel meer A-brands en service. Tevens worden bepaalde assortimenten die niet tot de core business behoren (zoals meubels en soft deco) afgestoten. Tegelijkertijd worden tests uitgevoerd met het Australische Bunnings Warehouse concept. 

Van dat laatste is de eerste pilot store in St Albans gevestigd en volgen voor Kerst nog 9 andere. 

De volledige presentatie kan u als bijlage lezen.

Exit Homebase?

De positionering van Homebase komt zo wel heel dicht bij die van Bunnings Warehouse te liggen. De plannen om daar ook meerdere formaten (small, medium en large) van te openen in UK en Ierland, doen de vraag rijzen naar de plannen op lange termijn met het Homebase enseigne.