De producten in onze winkelkar zijn duurder geworden, maar het aandeel van voeding in het bestedingsbudget blijft gelijk. Aan kleding geven we wel minder geld uit, aan horeca, cultuur en reizen meer, blijkt uit de tweejaarlijkse huishoudenquête van Statbel. 

In 2022 gaven Belgische huishoudens 15,8% van hun budget uit aan voeding, drank en tabak. Daarmee daalt het terug naar een ‘normaal’ niveau, na een piek van 18,1% in 2020, in volle coronatijd. In 2018 bedroeg het aandeel nog 16%. Het grootste deel van het budget (30,7%) gaat naar huisvesting (huur, water, energie, onderhoud en andere kosten), wat te maken heeft met de hogere gasprijs. Dat blijkt uit de nieuwe tweejaarlijkse huishoudenquête van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Opvallend is dat we minder uitgeven aan kleding en schoenen in vergelijking met de periode voor corona (2018). Toen gaven Belgen er 4,6% aan uit, vandaag is dat 4%. Ook transport slorpt minder op van het gezinsbudget, een gevolg van het feit dat er meer thuis gewerkt wordt. 

We geven in verhouding meer uit aan meubels, huishoudtoestellen en onderhoudsproducten. In 2018 bedroeg het budget voor meubels, huishoudtoestellen en onderhoudsproducten 5,3% van het totale budget, tegenover 5,7% van het totale budget in 2022. “Deze stijging is vooral zichtbaar bij huishoudelijke apparaten (onder andere koelkasten, diepvriezers en airconditioningsystemen), waarbij het gemiddelde budget met meer dan 60% is gestegen ten opzichte van 2018”, aldus Statbel. Uit de bevraging blijkt ook dat we – ondanks een terugval na corona – meer uitgaven aan biologische voeding. In 2018 consumeerde het gemiddelde Belgische huishouden gemiddeld voor € 240 aan biologische voedingsmiddelen, of minder dan 0,7% van zijn totale budget, tegenover € 360 in 2022, of 0,9% van zijn totale budget. Dit betekent een stijging van 66% van het gemiddeld toegewezen budget.

We geven ook meer geld uit aan een café- of restaurantbezoek of aan cultuur, maakt de bevraging duidelijk. Het aandeel van het budget dat aan cultuur en vrije tijd wordt besteed, is gestegen van 6,3% in 2020 naar 7,7% in 2022, wat nog altijd meer is dan in 2018 (7,2%). Het budget voor reizen steeg met 28,8% tegenover 2018. Ook horeca zit in de lift, met een stijging van het toegewezen budget van 4,4% in 2020 naar 7% in 2022.