In een wereld die pijlsnel evolueert, waarin er steeds nieuwe technologieën opduiken en werknemers gemiddeld elke drie tot vijf jaar van werkgever veranderen, is het een must geworden om de competenties op peil te houden. Niet alleen voor de werknemers die carrière willen maken, maar ook voor ondernemingen die hun beste elementen aan zich willen binden. Wat kan levenslang leren ons bieden?

De dag van vandaag heeft u niet meer genoeg aan een diploma. De arbeidswereld, de verwachtingen van werkgevers en consumenten, de technologie… alles is in voortdurende evolutie. Levenslang leren is dus onontbeerlijk wanneer u te maken krijgt met innoverende ecosystemen, snel veranderende knowhow enzovoort. Carrières zijn trouwens lang niet meer zo lineair als vroeger. De nieuwe generaties veranderen niet alleen vaak van werkgever maar ook van beroep en beroepsoriëntatie. Het is dus totaal onmogelijk geworden om alle competenties die u in een leven nodig zal hebben in één enkel diploma te verenigen. Experts bevelen aan om, eens uw diploma op zak, regelmatig uw kennis up te daten of nieuwe dingen bij te leren. Net zoals u elk jaar uw auto laat nakijken, zou het een reflex moeten zijn om ook na te kijken hoe het gesteld is met uw competenties. We zien ook stilaan de ‘studieogenblikken’ verdwijnen ten voordele van levenslang leren.

Wat zijn de voordelen voor de werknemers?

Vroeger keken headhunters naar het diploma van een kandidaat en naar zijn algemene vaardigheden. Tegenwoordig hechten steeds meer werkgevers groot belang aan ‘learnability’, wat staat voor de capaciteit van een werknemer om nieuwe werkomgevingen onder de knie te krijgen en zich daaraan aan te passen, zodat hij zijn talenten kan ontwikkelen binnen zijn bedrijf. Dat bedrijf moet immers dynamisch en competitief blijven.

Als werknemer die vooruit wil komen op de arbeidsmarkt heeft u er dus alle belang bij om regelmatig de tijd te nemen uw competenties bij te schaven.

Investeren in uw kennis en vaardigheden laat u toe:

  • niet voorbijgestreefd te worden door nieuwe technologieën en efficiënt te blijven op uw werk;
  • u met gemak aan te passen aan nieuwe werkmethodes en zo stress te vermijden;
  • op de hoogte te blijven van wat er reilt en zeilt in de sector waarin u actief bent;
  • u te positioneren als een expert in uw domein;
  • op te klimmen in de hiërarchie op uw werk ;
  • u te laten opmerken door headhunters of potentiële werkgevers;
  • te evolueren naar een nieuwe job als u zich wil heroriënteren;
  • etc.

Levenslang leren moet u beschouwen als iets natuurlijks en dus niet alleen als een manier om te vermijden dat u uw werk verliest. U moet u blijven vervolmaken, ook wanneer u een baan hebt en alles goed gaat.

Wat zijn de voordelen voor de werkgever?

Als werkgever investeren in een continue vorming van het personeel kost uiteraard geld, maar biedt ook heel wat voordelen.

Eerst en vooral laat het u toe om uw personeel ‘aan de top’ te houden. Door de digitalisatie veranderen er voortdurend dingen. Sommige procedures die vroeger manueel gebeurden kunnen worden geautomatiseerd, er ontstaan nieuwe beroepen… Het is dus eigenlijk uw taak als werkgever om middelen te voorzien die uw personeel toelaten zich aan te passen aan die veranderingen. Dat zal uw werknemers niet alleen efficiënter maken, maar er ook voor zorgen dat u zult kunnen rekenen op hun erkentelijkheid en extra motivatie.

De mogelijkheid voorzien tot bijscholing en dus evolutie vormt een van de pijlers van een doelmatig retentiebeleid. Als een personeelslid zich niet meer gemotiveerd voelt in uw bedrijf omdat er geen groeimogelijkheden meer zijn, zal het sneller de neiging hebben om ergens anders te gaan solliciteren of in te gaan op een aanbod van een concurrent die hem of haar wil wegkapen. Door uw grootste talenten een mooi opleidingspakket aan te bieden verzekert u zich er niet alleen van dat ze de beste blijven in hun domein, maar kunt u ook genieten van hun trouw en engagement. Vergeet verder ook de mond-tot-mondreclame niet. Tevreden werknemers zijn immers uw beste ambassadeurs, en schetsen een portret van u als aantrekkelijke werkgever. Levenslang leren helpt u bovendien niet alleen om uw talenten te behouden, maar ook om goede kandidaten aan te trekken.

Investeren in levenslang leren is ten slotte ook een uitstekende methode om de strijd aan te gaan tegen stress en burn-outs. Er is immers niets lastiger voor een gemotiveerde werknemer dan zich voorbijgestreefd te voelen omdat hij sommige tools niet beheerst die hij dagelijks nodig heeft.

Hoe werkt levenslang leren in de praktijk?

Hoe gaat u nu precies aan de slag met levenslang leren? De meest evidente oplossing is door uw werknemers terug naar school te sturen. Figuurlijk natuurlijk, want je hoeft uiteraard niet opnieuw op de schoolbanken te gaan zitten om nieuwe kennis op te doen. Vormingen van korte duur, thematische workshops, e-learning, MOOC’s, interne coaching, trainingen ‘on the job’… er zijn mogelijkheden te over om uw personeel op te leiden. Universiteiten bijvoorbeeld bieden permanente vormingsprogramma’s aan, bestemd voor industriëlen, bedrijven, instellingen, onderzoekers enzovoort. Die vormingen kennen trouwens een groot succes. Aan de ULB (Université libre de Bruxelles) zijn 15% van de mensen die de lessen bijwonen volwassenen, in totaal zowat 5000 dus. Dat publiek groeit elk jaar met 20%, het beste bewijs dat er heel wat vraag is naar bijkomende vorming. De formats variëren in functie van de sector, maar ook en vooral van de verwachtingen van het publiek. De universiteiten beschikken over een aantal standaardvormingen en kunnen ook programma’s op maat opstellen. Informeer u hierover!

Gondola People

Dit artikel is afkomstig van onze website Gondola People. Bent u op zoek naar een nieuwe job of rekruteert u personeel?

Klik hier