Heel wat elektronische handtekeningen vermelden de titel ‘Product Manager’, een titel die uit het Engels stamt en eigenlijk productchef betekent. Maar wat doet zo’n productmanager eigenlijk de hele dag? En over welke competenties moet iemand beschikken die deze functie wil bekleden? Een tipje van de sluier...

In het kader van de marketingstrategie van zijn bedrijf stelt de productmanager actieplannen op voor het beheer en de verdere ontwikkeling van een van de productgamma’s van de firma waar hij voor werkt.

Concreet betekent dit dat hij:

 • actief deelneemt aan de definiëring van de producten waar hij verantwoordelijk voor is, met het accent op het zoeken naar opportuniteiten.
 • de lopende trends op de voet volgt en de behoeften van de consument grondig analyseert, om zo tot een beter inzicht te komen van het doelpubliek en de mogelijkheden om een merkenstrategie te implementeren. Hij weet wat de unieke noden van de klant zijn en ziet potentiële risico’s aankomen. Hij begrijpt perfect de dynamiek van de verschillende verkoopketens en weet actieplannen op te stellen die passen in het merkimago.
 • op basis van een grondige analyse van de markt, de concurrentie, de consument en de retail een marketingstrategie uitwerkt voor zijn productlijn (communicatie, packaging, product, prijs, rendabiliteit, kwaliteit…). Hij evalueert de impact van die strategie op de ROI, en bedenkt alternatieven om de rendabiliteit te optimaliseren.
 • een coördinerende rol speelt tussen de interne en externe contactpersonen, zodat alle elementen van het marketingplan volledig uitgevoerd worden met aandacht voor de beperkingen van het bedrijf en door de bronnen te optimaliseren.
 • nagaat hoe de producten/merken onder zijn verantwoordelijkheid scoren per kanaal en per klantentype. Op basis van een historiek en van de huidige omzet stelt hij realistische voorspellingen op, hierbij geholpen door marktstudies.

Een goede productmanager:

 • heeft ondernemingszin. Hij weet opportuniteiten te onderkennen voor nieuwe deals en in functie daarvan te handelen. Hij is niet bang van uitdagingen en weet kansen te grijpen als deze zich voordoen.
 • is actie- en resultaatgericht. Men kan erop rekenen dat hij zijn doelstellingen zal behalen.
 • kan analytisch en conceptueel denken, om zo problemen te identificeren en deze op een logische en pragmatische manier aan te pakken en vervolgens op te lossen.
 • is een doorzetter die de zaken niet loslaat. Hij wil zijn werk afmaken en absoluut zijn doel bereiken. Als de doelstellingen niet haalbaar blijken, zal hij zich hierover buigen om deze te herzien.
 • is creatief. Hij gebruikt alle bestaande middelen om innoverende oplossingen voor te stellen die beantwoorden aan de behoeften van de klanten. Hij probeert vooruit te lopen op de noden van de consument en toegevoegde waarde te creëren.
 • heeft commercieel inzicht. Hij begrijpt dat verkoop en operaties naar de consumenten toe impact hebben op de zaken en het commercieel succes.

Gondola People

Dit artikel is afkomstig van onze website Gondola People. Bent u op zoek naar een nieuwe job of rekruteert u personeel?

Klik hier