Het management van Delhaize heeft een nieuw voorstel geformuleerd voor een memorandum of understanding als onderdeel van zijn plan om zijn geïntegreerde winkels te franchisen. Het totale pakket zou nu tussen 35 en 40 miljoen euro bedragen in verschillende bonussen. Maar dit is nog steeds niet genoeg in de ogen van de vakbonden, die het voorstel lauw hebben ontvangen.

Na verschillende vergaderingen tussen het management van Delhaize en de vakbonden in de afgelopen week, onder leiding van bemiddelaar Robert Tollet, "zijn er nieuwe voorstellen op tafel gelegd", vertelde een woordvoerder van minister van Arbeid Pierre-Yves Dermagne vrijdagavond aan Belga. "We kunnen bevestigen dat tijdens de vergadering, die plaatsvond in een constructieve sfeer, een voorstel voor een memorandum van overeenstemming op tafel werd gelegd", bevestigde Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. "We hopen dat dit voorstel in de loop van volgende week tot een akkoord zal leiden.

Tot €40 miljoen

Het protocol dat op tafel werd gelegd door de keten, die nog steeds niet van plan is om af te wijken van haar oorspronkelijke plan om al haar 128 geïntegreerde supermarkten in franchise te geven, omvat nieuwe garanties, bonussen en andere begeleidende maatregelen, zoals deze dinsdag in de Nederlandstalige pers werd gedetailleerd. Personeelsleden die bij een onafhankelijke franchisenemer gaan werken, krijgen een transitiebonus van 1.500 euro, plus 125 euro extra per gewerkt jaar (tegenover 100 euro voorheen). Bij een gemiddelde anciënniteit van 18 jaar kan dit nu oplopen tot 3.750 euro. Een andere eenmalige toelage van 145 euro zal ook worden toegekend in ruil voor de afschaffing van een sectorale bonus. Tot slot zal een eenmalige bonus van 10.000 euro worden toegekend aan werknemers die vanaf de leeftijd van 62 jaar met vervroegd pensioen gaan. Ongeveer 800 van de ongeveer 9.000 werknemers die door het plan van Delhaize worden getroffen, zouden hiervan kunnen profiteren. Het plan als geheel zou Delhaize tussen de 35 en 40 miljoen euro kunnen kosten, meldt Het Laatste Nieuws.

Peanuts

Dit nieuwe voorstel wordt echter koel onthaald door de vakbonden. "Myriam Delmee, voorzitster van Setca, zei tegen Belga: "Het is peanuts. "Zeggen dat we niets hebben zou een leugen zijn, maar het is niets substantieels. Ze ontslaan mensen van 62 jaar en ouder voor een bonus van 10.000 euro bruto. Het is een manier om mensen te vertellen dat ze weg moeten gaan en het kost ons niet veel. Dit maakt het makkelijker om de winkels te verkopen. De vakbondsleider betreurt ook dat de directie van Delhaize nog steeds weigert te praten over de drie punten die de werknemersvertegenwoordigers het belangrijkst vinden: de intrekking van het franchiseplan, de invoering van een sociaal plan voor werknemers die het bedrijf willen verlaten en vakbondsvertegenwoordiging in de binnenkort te franchisen winkels.

"Wat mij betreft is dit een slecht voorstel", zei Myriam Djegham, nationaal secretaris van de CNE. "Wat het management voorstelt zijn maatregelen die hen goed uitkomen, (zoals de) bonus om mensen aan te moedigen met pensioen te gaan, wat een manier is om van oudere personeelsleden af te komen en het makkelijker te maken om de winkels te 'verkopen'". Wat betreft de garanties in het voorgestelde memorandum of understanding voor personeel dat overgaat naar franchisenemers, is Myriam Djegham van mening dat er niets solide is. "Er is onwil aan de kant van het management om ons te laten weten dat de franchisenemers gaan doen wat ze willen (...) Het zal erop of eronder zijn, maar wat we willen is zekerheid. De twee vakbonden gaan nu personeelsvertegenwoordigers raadplegen, die om hun mening over het voorstel zullen worden gevraagd.

Twee vakbonden stemmen tegen

Dat gebeurde dinsdag voor Setca/BBTK, waarvan de aangeslotenen het voorstel van Delhaize verwierpen. "De leden vinden dat het voorstel hen onvoldoende zekerheid biedt voor de toekomst", vertelde Jan De Weghe (BBTK) aan de VRT. De liberale vakbond was nog sneller met een reactie, want het bij de CGSLB aangesloten personeel had maandag al unaniem tegen het voorstel van de directie gestemd, aldus Wilson Wellens, de vaste secretaris van de vakbond voor de sector, dinsdagochtend. Een reactie van de christelijke vakbonden wordt later deze week verwacht. Opgemerkt moet worden dat aan Nederlandstalige zijde de reacties van de vakbonden, althans in eerste instantie, minder negatief leken te zijn dan die van hun Franstalige tegenhangers. In theorie heeft het management van Delhaize slechts de goedkeuring van één vakbond nodig om zijn plan uit te voeren. Het zou zelfs zonder goedkeuring kunnen, maar dan zou het zich ongetwijfeld blootstellen aan nog fellere protesten van het personeel. Delhaize wil nog niet reageren. "We wachten op een antwoord van de derde vakbond voor we een antwoord formuleren," zegt woordvoerder Roel Dekelver.

Bovendien werd het weekend opnieuw gekenmerkt door nieuwe spanningen. Enerzijds klaagden een honderdtal onafhankelijke franchisenemers van Delhaize in een brief aan de directie de voorwaarden aan van de nieuwe franchisecontracten die worden voorgesteld aan degenen die geïntegreerde winkels overnemen en die geleidelijk de contracten van de huidige franchisenemers zullen vervangen. Bovendien werd het distributiecentrum van Zellik vrijdagavond opnieuw enkele uren geblokkeerd, terwijl 15 supermarkten zaterdagochtend hun deuren niet openden. In de meeste van deze gevallen zorgde de tussenkomst van deurwaarders voor een snelle terugkeer naar de normale gang van zaken.