De Federatie van ­Belgische Drankenhandelaars heeft bij de Belgische Mede­dingingsautoriteit een klacht ingediend tegen AB InBev. Ze beticht de bierreus van meerdere inbreuken op de ­mededingingsregels, iets wat het bedrijf ontkent.

Febed, een federatie die naar eigen zeggen ongeveer 630 onafhankelijke drankenhandelaars in ons land vertegenwoordigt, ontving het voorbije jaar 50 à 60 klachten over het concurrentieverstorende gedrag van AB InBev, zegt directeur Guy Dewulf aan De Tijd. De organisatie diende klacht in bij de Belgische mededingingsautoriteit en is ervan overtuigd dat de bierreus zowel Belgische als Europese concurrentieregels overtreedt.  Volgens Febed wil AB Inbev zijn dominante positie in België uitbreiden ten nadele van de concurrentie. Dat zou gebeuren door exclusieve akkoorden voor de afname van dranken, door marge-uitholling of ‘margin squeeze’, en door kortingsschema’s om de handelaars aan zich te binden en de concurrentie uit de markt te duwen. Volgens Febed draaien de handelaars te kleine en soms zelfs negatieve marges door de scherpe prijzen van AB InBev voor de horeca. AB InBev spreekt tegen dat het de concurrentieregels met voeten treedt. “AB InBev heeft de meest vrije drankafnamecontracten met horeca in België. Het huidige kortingsschema dat we toepassen bouwt verder op het vorige kortingsschema dat door de Belgische Mededingingsautoriteit werd geëvalueerd. We zijn ervan overtuigd dat ook het huidige kortingsschema in lijn is met de mededingingsrechtelijke voorschriften. En dat het kortingsschema in het voordeel is van de horeca”, zegt Aron Wils, woordvoerder AB InBev.