Europese voedingsretailers hebben vorig jaar de grootst daling van marges in vijf jaar beleefd. Hun omzet daalde met 7,1%. België ging tegen die trend in met een omzetgroei van 1,8%, al kwam die er door inflatie en prijsstijgingen. In volume was er in ons land een daling van 4%.

Een nieuw rapport van McKinsey en EuroCommerce laat zien hoe inflatie en toegenomen prijsgevoeligheid bij consumenten hun stempel drukten op de Europese voedingsretail. De omzet van de sector daalde met 7,1%, door downtrading: consumenten kozen voor goedkopere producten. Mee onder druk van de inflatie zorgde het ervoor dat voedingsretailers de grootste daling in de marges zagen in vijf jaar tijd. Tussen 2019 en 2022 daalde de gemiddelde brutomarge van Europese voedingsretailers met 3 procentpunt, wijst een analyse van McKinsey en EuroCommerce uit. Ons land gaat qua omzet tegen de Europese trend in: er was op jaarbasis een groei van 1,8%. Het omzetniveau lag vorig jaar 12,8% hoger dan in 2019. De lichte groei op jaarbasis was vooral aangedreven door de hoge inflatie (9%) en werd deels tenietgedaan door een daling in volume (-4%) en het kopen van goedkopere producten (-2,7%). Bij discounters lag de omzetstijging hoger: 2,6%. Zij zagen in Europa hun marktaandeel groeien met 1,4%. Online inkomsten daalden met 2,7%. De vooruitzichten zijn dat de volumes door het moeilijke economische klimaat niet zullen groeien dit jaar. 53% van de consumenten geeft aan dat ze van plan zijn te besparen op voeding, aldus het rapport. Tegelijk denkt 44% van de ondervraagde CEO’s dat 2023 moeilijker zal worden dan vorig jaar. 33% denkt dat het even uitdagend zal worden. De auteurs van het rapport koppelen aan de vaststellingen enkele tends voor het komende jaar. Zo stellen ze dat de druk op de marges zal aanhouden – een idee dat 88% van de CEO’s delen - en dat de zoektocht naar schaalvoordelen in de Europese voedingsretail zal intensiveren. Het rapport ‘The state of grocery retail 2023’ is gebaseerd op interviews met CEO’s, een rondvraag bij 50 Europese leidinggevenden uit de voedingsretail en een bevraging van 12.000 consumenten in 9 Europese landen.