Het schandaal van de bespionering van werknemers en klanten bij Ikea, aan het licht gebracht door het Franse weekblad Le Canard Enchaîné, zorgt in Frankrijk nog steeds voor deining. Vier managers die bij deze affaire betrokken waren verlaten nu de onderneming. Ikea Frankrijk heeft de namen niet bekendgemaakt, maar de functies zijn wel bekend. De conclusies kunnen snel worden getrokken, omdat de groep aan het begin van de affaire al drie staffunctionarissen met verlof had gestuurd. Het zou gaan om een voormalig algemeen directeur van Ikea France, een voormalige directrice human resources, een financieel directeur en de huidige risicomanager. Deze ontslagen zijn gemotiveerd door praktijken die indruisen tegen de ethische waarden en normen bij Ikea Frankrijk.

Ikea Frankrijk zegt dat het zijn volledige medewerking zal blijven verlenen aan justitie en een degelijk actieplan zal invoeren om herhaling van dergelijke praktijken te voorkomen.