Unizo pleit nadrukkelijk voor een wettelijk Europees verbod op gratis retourzendingen in de e-commerce. Naast het aspect van oneerlijke concurrentie hebben gratis retourzendingen bij grote webshops een nefaste invloed op het aantal verplaatsingen met bestelwagens, stelt de vereniging van zelfstandige ondernemers . Dit voorstel is een van de 10 speerpunten vervat in haar visienota voor een klimaatneutrale economie.

“De impact van internationale e-commerce via internetgiganten is immens en wordt jaar na jaar groter. Duurzame en kwaliteitsvolle producten en kledij aankopen in lokale fysieke winkels is veel beter voor het klimaat en ons leefmilieu dan prullen en ‘fast fashion’ online in het buitenland aankopen. Die laatste moeten een lange, klimaatonvriendelijke weg afleggen via transportmodi die massa’s broeikasgassen uitstoten”, stelt de vereniging van zelfstandige ondernemers.

“Elk pakje dat online geleverd wordt, heeft ook nog eens 30% kans om teruggezonden te worden. Buitenlandse internetgiganten accepteren massa’s retourverzendingen, wat eveneens schadelijk is voor het klimaat”, klinkt het verder.

Bijdrage moet ontradend werken

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, pleit daarom in de visienota voor een Europees verbod op gratis retourzendingen. “Europa moet een zichtbare bijdrage verplichten voor retour bij e-commerce. De klant die online bestelt zal dan een extra lijntje zien op zijn factuur met de kost voor het terugzenden van bijvoorbeeld een pakje. Door het betalen van een bijdrage wordt de klant geresponsabiliseerd voor de CO2-impact van retourzendingen”. Die bijdrage moet met andere woorden ontradend werken.

De vereniging stelt overigens vast dat verschillende EU-lidstaten overtuigd zijn van de noodzaak om in te grijpen. “Zowel Frankrijk als het Verenigd Koninkrijk hebben plannen om een belasting op e-commerce in te voeren. In het Verenigd Koninkrijk is er sprake van een zogenaamde ‘Amazon-taks’ en in Frankrijk voorziet een wetsvoorstel een e-commerce-taks van 1 tot 2% op de verkoopprijs, in functie van de afstand die een product heeft afgelegd.

E-commerce-taks

Dat voorstel is reeds door de Franse senaat goedgekeurd en wacht nog op goedkeuring door de Assemblée Nationale. In het voorstel geldt een vrijstelling van taks voor onder andere leveringen met niet-vervuilende transportmiddelen, én voor handelaars met een omzet van minder dan 50 miljoen euro.

Unizo pleit verder voor een meer doordacht ruimtelijk beleid waarbij onder meer wordt ingezet op bedrijvige kernen en een logische clustering van ondernemingen. “Hierdoor kunnen productie, opslag en consumptie dichter bij elkaar liggen. Dat zorgt voor een korte keten en maakt het mogelijk dat leveringen gebundeld kunnen worden, wat zorgt voor minder verkeer van vracht- en bestelwagens.

Tien speerpunten

De andere speerpunten in de UNIZO-klimaatnota zijn :

  • een meer duurzame energieproductie en -distributie
  • enkel nog emissievrije nieuwe wagens vanaf 2030
  • voldoende investeren in meer laadpalen
  • een netwerk van fietssnelwegen
  • een uitgebreid openbaar vervoer naast een slimme kilometerheffing
  • het doortrekken van het principe 'de vervuiler betaalt' naar de lucht- en scheepvaart en het steunen van de binnenvaart
  • laat gebouwen ‘netwerken’ bij verwarming en koeling, en stimuleer renovatie
  • sluitende juridische afspraken voor de creatie van ‘tijdelijke natuur’ op voorlopig ongebruikte terreinen
  • subsidies voor de verspreiding en toepassing van innovaties. 

De integrale visienota kunt u via deze link raadplegen.