Terwijl hazelnoten meestal uit Turkije of Italië komen, heeft Benoît Genin een lokale bevoorradingsketen opgestart door hazelnootbomen te planten in de regio Namen. “Mijn doel is om hazelnoten te telen, maar ook om andere producenten te helpen dat te doen en de hazelnoten volgend jaar zelfs te verwerken tot praliné”, zegt Benoît Genin.

“Mocht er op een dag een probleem ontstaan met Turkije, weet ik niet wat de Belgische hazelnootkopers zouden doen, aangezien ze zich bijna uitsluitend bevoorraden vanuit dat land.” Het zijn de woorden van Benoît Genin, bedrijfsleider van Agronuts, een Belgische firma die een hazelnootindustrie in ons land wil ontwikkelen. In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, is er tot nu toe geen commercialisering geweest van Belgische hazelnoten, of toch tenminste niet op grote schaal. Waarom dit nu dan gaat veranderen? “Tot nu toe kwamen hazelnoten vooral uit Turkije en Italië, uiteraard vanwege het gunstige klimaat dat daar heerst”, vertelt Benoît Genin. “Door de klimaatverandering wordt ook België een gunstig plantgebied, op een moment bovendien dat Turkije en Italië te kampen hebben met ernstige droogteproblemen. Daarnaast was de kennis over de hazelnootindustrie in ons land zeer beperkt en was er geen infrastructuur om hazelnoten schoon te maken, te drogen en te verwerken.” Samen met zijn vrouw Mélanie en Pierre-Olivier Bonhomme, bosbeheerder en hoofd agronomisch onderzoek bij Agronuts, begon Benoît Genin zich rond 2015 voor de sector te interesseren. Op zijn gronden in Sart-Saint-Laurent in de regio Namen, plantte hij in 2020 eerst een testhectare, vervolgens 20 hectare in 2021 en uiteindelijk 40 hectare in 2022, dankzij de steun van andere grondbezitters. “Tegen eind 2023, als we onze eigen terreinen en die van onze partnereigenaars bijeentellen, zullen we kunnen zeggen dat er niet minder dan 100 hectare hazelnootkweek in Wallonië aanwezig is.”

“Om de sector uit te breiden, gaan we partnerschappen aan met andere landeigenaars”