De burgerlijke rechtbank in Mechelen heeft vrijdag een beslissing van een andere rechtbank vernietigd die een eenzijdig verzoek van de Belgische directie van Decathlon tegen piketacties door het personeel bekrachtigde. Dat meldde La Libre maandag.

De relaties tussen de Belgische directie van Decathlon en de vakbonden zijn al enkele jaren verre van ideaal. De actie die het personeel van de vestiging in Willebroek begin vorige week ondernam om er bij het management op aan te dringen "de sociale dialoog te respecteren", is slechts de laatste episode in een conflict dat niet zal opgelost raken. Een conflict dat zich, naast concrete acties op het terrein, ook afspeelt voor de rechtbank. Als reactie op de occasionele piketacties in haar Antwerpse depot sinds 2022, diende Decathlon een eenzijdig verzoek in bij de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen, afdeling Mechelen, om de stakingspiketten te laten weghalen. Het verzoek werd door de rechtbank aanvaard. Na deze beslissing hebben twee vertegenwoordigers van Setca-BBTK hiertegen een derdenverzet ingediend en afgelopen vrijdag heeft de burgerlijke rechtbank van Mechelen gelijk gegeven, schrijft La Libre maandag. "De rechter oordeelde in het voordeel van mijn cliënten en tegen de jurisprudentie over Delhaize", bevestigde advocaat Joris De Wortelaer aan de Franstalige krant, verwijzend naar dezelfde aanvraag die de supermarktketen indiende op het hoogtepunt van het sociale conflict na de aankondiging van zijn enorme franchiseplan. Volgens La Libre oordeelde de rechter dat het management van Decathlon een normaal, en geen eenzijdig, verzoek had moeten indienen om de mensen te identificeren die hadden deelgenomen aan de stakingsacties, en voegde eraan toe dat hetzelfde management had moeten deelnemen aan de sociale dialoog om vakbondsacties te voorkomen. "Dit vonnis is een stilzwijgende veroordeling van de directie van Decathlon België en een overwinning voor het stakingsrecht", voegde de advocaat, die lid is van het kabinet Bloom Law Firm, eraan toe.

Strafrechtelijke klacht en rebranding

Deze zaak verschilt van de strafrechtelijke klacht die de vakbonden Setca-BBTK en CNE-ACV in december vorig jaar indienden bij de arbeidsauditoraat van Mechelen, wegens gebrek aan sociaal overleg. "Het bedrijf saboteert al vijf jaar het sociaal overleg. We hebben nu alle notulen uit die periode verzameld en samengebracht in deze klacht", verklaarde Pietro Tosi (CNE) toen. De klacht is niet alleen gericht tegen de Belgische dochteronderneming van Decathlon, maar ook tegen drie van haar leidinggevenden, die er door de vakbonden van worden beschuldigd de goede werking van sociale organen te hebben belemmerd, in strijd met de collectieve arbeidsovereenkomsten en de wet Renault.

Tot slot moet hieraan worden toegevoegd dat deze laatste juridische episode zich voordoet op een moment dat Decathlon op 12 maart een uitgebreid strategisch plan heeft aangekondigd dat het bedrijf ertoe moet aanzetten zijn eigen merken op te schonen, een nieuw logo uit te rollen en in het algemeen zijn imago te verbeteren.