De sperperiode is vandaag officieel begonnen. Vanaf nu (6 december 2013) tot de start van de solden op 3 januari mogen modehandelaars geen kortingen aankondigen of suggereren. Volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) begint de sperperiode echter met de nodige verwarring.

Begin dit jaar beslisten de ministers Laruelle en Vande Lanotte immers om de sper- en de referentieperiode samen te voegen, van 3 december tot 3 januari en van 1 juni tot 1 juli, maar deze maatregel is nog niet in voege. Uit een rondvraag van het NSZ bij 383 modewinkels blijkt dat 22% van de modehandelaars denkt dat de gewijzigde regels nu al gelden. “Dat misverstand is het spijtig gevolg van de aankondigingspolitiek waaraan heel wat politici zich bezondigen”, reageert NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. Nu worden modehandelaars in de waan gelaten worden dat zij tot en met 5 december nog kortingen kunnen geven, wat niet het geval is. De ondernemersorganisatie vraagt dan ook nadrukkelijk om die nieuwe regels voor de volgende sperperiode (juni 2014) ingang te laten vinden.

De FOD Economie liet weten dat er opnieuw de gewoonlijke controles komen op de naleving van de sperperiode en het gebruik van de correcte referentieprijs voor de solden. Zelfstandigenorganisatie Unizo roept zijn leden alvast op de wetgeving correct na te leven.