Na een termijn van bijna twaalf jaar waarin sprake was van een gedeelde algemene directie bij de Groep Spadel, heeft de Raad van Bestuur van de groep nu aangekondigd dat de besluitvormingsstructuur van Spadel wordt vereenvoudigd. De tweeledige algemene directie wordt gewijzigd in een algemene directie geleid door Marc Dubois, Gedelegeerd Bestuurder. Met als gevolg dat Jean-Philippe Despontin, permanent vertegenwoordiger van sprl JPhD, zijn werkzaamheden voor Spadel eind 2012 zal beëindigen. De groep is sinds het najaar van 2000 door het duo geleid, toen de groep plotseling werd geconfronteerd met het overlijden van zijn Gedelegeerd Bestuurder Guy-Bernard du Bois. De taken werden toen, afhankelijk van de ervaring van eenieder, verdeeld. De Voorzitter van de Raad van Bestuur heeft met nadruk zijn dank en waardering uitgesproken aan de heer Despontin.