Safeshops, een vakorganisatie met kwaliteitslabel voor webshops, en Recupel, de vzw die de inzameling en recyclage van elektro-afval organiseert, hebben de koppen bij elkaar gestoken om te garanderen dat ook online gekochte oud elektro teruggenomen wordt. 

Elektro-apparaten worden steeds meer online gekocht. IT en huishoudelektronica staan zelfs op de vijfde plaats van meest online gekocht items. Net als voor klassieke winkels geldt voor webshops een aanvaardingsplicht. Die geeft aan dat een bedrijf dat een elektr(on)isch toestel op de Belgische markt brengt verantwoordelijk is voor de inzameling, het transport en de recyclage van het toestel wanneer het afgedankt wordt. 

“Een webshop heeft zoals een fysieke winkel de verplichting om een oud elektrotoestel te aanvaarden bij aankoop van een nieuw, wat in de praktijk vaak niet gebeurde. Samen met Safeshops nemen we een stap in de goede richting want iedere webshop met een Safeshops label wordt bij (her)certificatie hierop gewezen en gecontroleerd,” legt Peter Sabbe, CEO van Recupel. Door de auditprocedure van Safeshops gericht aan te passen moet dit verleden tijd worden. 

“Het Safeshops label garandeert nu dat aangesloten webshops hierover volledig geïnformeerd worden en klanten de juiste service kunnen verwachten,” zegt Greet Dekocker, Directrice van Safeshops. “Safeshops is opgericht door een aantal toonaangevende Belgische webshops en heeft als voornaamste doelstelling het vertrouwen van consumenten in België in online shoppen en e-commerce te vergroten. Het kunnen afgeven van een oud elektro-apparaat bij aankoop van een nieuw maakt daar deel van uit,” zegt ze.