Positieve verwachtingen voor de home improvement retail.

We vroegen het lezerspubliek van Gondola Homing Experience in december naar de verwachtingen voor het nieuwe jaar. Een korte bevraging, die ons een hoopvol beeld geeft voor 2017. Het panel is gelijk verdeeld tussen retailers en suppliers.

Omzetstijging

Slechts 18% van de respondenten verwacht een omzetdaling. De meerderheid (55%) ziet de omzet stijgen en bijna 1 op 3 houdt het minstens op een status quo. 

De "dalers" verwachten ook maar een lichte terugval, tussen de 0 en 2%.

Bij de stijgers daarentegen, liggen de verwachtingen beter: een derde denkt met meer dan 10% te groeien, een derde met 2 tot 5% en nog eens een derde met minder dan 2%.

De verdeling van de deelnemers over diverse branches van het panel ziet u hier: