Peter Grugeon wordt vanaf 1 juni de nieuwe CEO van zuivelcoöperatie Milcobel. Hij volgt Nils Van Dam op, die enkele maanden geleden in onderling overleg opstapte. Grugeon neemt over op een moment waarin Milcobel het moeilijk heeft.

Milcobel kondigt zijn nieuwe CEO aan als een “zeer ervaren manager, met uitgebreide expertise in de agrifood- en zuivelsector en een grote affiniteit met de melkveehouderij”. Peter Grugeon is een bio-ingenieur met specialisatie voedingstechnologie en microbiologie, die startte bij Vandemoortele en daarna verschillende managementfuncties bekleedde bij Greenyard, Puratos en Vandemoortele. Hij was ook de eerste externe CEO van het familiale zuivelbedrijf Inex, waar hij een grondige transformatie doorvoerde. Bij Milcobel staat Grugeon voor een zware taak. Vorige maand raakte bekend dat er 130 banen sneuvelen bij de onderneming in het kader van een reorganisatieplan, nadat 2023 een bijzonder moeilijk zuiveljaar bleek. Ook dit jaar wordt bijzonder moeilijk, gaf Milcobel toen aan. Voorzitter Betty Eeckhaut: “Peter begrijpt de uitdagingen waar zowel de melkveehouderij als de zuivelsector vandaag mee te kampen hebben. Dankzij zijn uiteenlopende functies heeft hij een goed zicht op de complexiteit van de volledige keten en brengt hij niet enkel commerciële maar ookoperationele ervaring met zich mee.” Voor Grugeon zelf is het een terugkeer naar de zuivelsector, hij is tot vandaag aan het werk bij labelbedrijf MCC. Zelfs zegt hij over het werk dat in het verschiet ligt: “We moeten elke steen omdraaien om te zorgen dat we finaal bottom-line een goed resultaatneerzetten en voldoende winst maken om onze leden ook effectief die meerwaarde te bieden. Een marktconforme melkprijs is daarbij de basis. Maar willen we ook meer teruggeven aan onze leden, dan kan dat enkel als we een efficiënte organisatie zijn, waar we net als elk ander bedrijf streven naar maximalisatie van ons resultaat. Durven keuzes maken, maakt daar deel van uit.”