Federaal minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters vindt dat de loonkosten voor de sector van de e-commerce verlaagd moeten worden. Hij pleit voor een verlaging van de loonlasten voor nachtwerk. Dat zei de vicepremier in een interview tijdens het VTM Nieuws.

 

In het verleden werd vaak verwezen naar de problemen rond nachtwerk om de achterstand van België in de e-commerce uit te leggen. Volgens hem kan nachtwerk nu georganiseerd worden via cao’s tussen werknemers en werkgevers. Hij hoopt dat ‘binnen de komende weken en maanden’ meerder van deze cao’s worden afgesloten. Maar volgens Peeters moet er ook gewerkt worden aan de loonkost van de nachtarbeid in de e- commerce tegenover Nederland. Volgens is dat mogelijk het probleem. Die moet goedkoper worden en hij vraagt zich af of, wanneer dergelijke cao’s worden afgesloten, ook bestaande systemen die in andere sectoren gelden rond de lasten voor ploegenarbeid en nachtarbeid niet toegepast kunnen worden in de e-commerce. “Ik denk dat dat een boost kan geven voor werkgelegenheid in die sector”, zo zei hij.

Nog geen enkele bedrijfs-cao

In de sector van de logistiek bestaan de regels rond nachtarbeid al langer. Verschillende e-commercedistributiecentra werken al langer ’s nachts. In de distributie is het verbod op nachtarbeid in de e-commerce pas begin dit jaar opgeheven. Om ook na acht uur ’s avonds orders te kunnen verwerken en die de volgende dag nog te bezorgen, moeten echter bedrijfs-cao’s afgesloten worden. Tot nu toe heeft nog geen enkel bedrijf dat gedaan, naar verluidt omdat de vakbonden - zelfs in bedrijven waarin de sociale verhoudingen uitstekend zijn - op de rem gaan staan. De vraag kan dan ook gesteld worden of die loonlastenvermindering voor nachtwerk die Peeters voorstelt, bedoeld is om de loonkost van de e-commerce bedrijven te verlagen… of om de verloning van de werknemers aantrekkelijker te maken.

Tussen twee stoelen

De CD&V-minister zit namelijk tussen twee stoelen. Hoewel hij regelmatig door de bonden wordt verguisd, geldt hij ook als iemand die binnen de regering probeert de hoeken af te vijlen om de ACV wat tegemoet te komen. Maar aan de andere kant staat hij onder druk van zijn Open Vld-collega Alexander De Croo (Digitale Agenda), die het onbegrijpelijk vindt dat er nog geen enkele bedrijfs-cao is ondertekend. De Croo zei dan ook enkele weken geleden dat hij de regels rond nachtwerk in de e-commerce wil evalueren en ze indien nodig aan passen via een wet. Ze zouden dan sectorieel zijn, en niet meer bedrijfsgebonden zoals de huidige. Peeters heeft echter altijd gezegd dat hij een oplossing van het probleem van het nachtwerk via een wetsvoorstel niet genegen is. Het voorstel van Peeters om de lasten te verlagen om alsnog het nachtwerk in de e-commerce te stimuleren via een lastenverlaging, lijkt daarom eigenlijk op een maneuver om een oplossing via een wet te counteren (of te vertragen?).