De Belgische mededingingsautoriteit geeft groen licht voor de overname van Mestdagh door Intermarché. Bedoeling is dat de fusie vanaf 3 januari volgend jaar ingaat.

Op 1 maart van dit jaar kondigden de twee ondernemingen aan dat Mestdagh en haar 89 supermarkten zich bij de 77 winkelpunten van Intermarché zouden aansluiten. De transactie moest nog worden goedgekeurd door de Belgische mededingingsautoriteit (BMA), die ervoor moet zorgen dat de combinatie van Intermarché en Mestdagh de concurrentie in de retailsector niet schaadt. Dat is nu gebeurd. “Het Auditoraat van de BMA heeft in nauwe samenwerking met de marktspelers een diepgaande analyse gevoerd van de concurrentiegraad na deze overname op een groot aantal lokale markten, onder meer rekening houdend met de afstand tussen de verkooppunten van de verschillende distributieondernemingen. Het College heeft, zoals de auditeur, vastgesteld dat de overname niet zou leiden tot ernstige risico’s op significante mededingingsproblemen”, aldus de mededingingsautoriteit.

Sociale onrust

Intermarché toont zich in een persbericht verheugd over de beslissing, maar reageert ook op de onrust bij werknemers en vakbonden van Mestdagh, die nog in onzekerheid leven, terwijl de fusie over goed anderhalve maand moet afgerond worden. “Intermarché begrijpt en deelt het ongeduld van de werknemers van Mestdagh en de sociale partners. Zodra de overname effectief is, op 3 januari 2023, zal een ondernemingsraad worden uitgenodigd zodat Intermarché haar toekomstvisie kan voorstellen en haar groeiproject voor de Mestdagh-winkels kan toelichten, in het verlengde van het commerciële succes van Intermarché in België in de afgelopen jaren.”  Om ervoor te zorgen dat alle Mestdagh-vestigingen begin januari onder de vlag van Intermarché kunnen vallen, zijn Intermarché en Mestdagh al begonnen met het overgangsproces, inclusief de opleiding van de ongeveer 2.000 Mestdagh-medewerkers in de systemen van Intermarché.