Winkels zijn momenteel verplicht om tegen 20u ’s avonds te sluiten, maar als het van Open VLD afhangt kunnen zij binnenkort tot 22u open blijven. De Vlaamse liberalen maken van  langere openingstijden voor winkels zelfs een “absolute prioriteit”.

Een verplichte sluiting om 20 uur is niet meer van deze tijd, vindt kamerlid Vincent Van Quickenborne. Hij wil handelaars meer vrijheid geven om beter in te spelen op de vraag van de consument, en sterker te staan in de concurrentie met e-commerce. "We willen de handelaars niet verplichten om open te blijven tot 22 uur. We willen hen alleen de kans geven", legt hij uit in Het Laatste Nieuws. Het voorstel van Van Quickenborne en zijn partijgenoten Ine Somers en Patricia Ceysens wordt binnenkort behandeld in de commissie Bedrijfsleven, maar zelfstandigenorganisaties zijn nu al tegen.

Unizo geen vragende partij

Unizo wijst op de huidige regels rond openingstijden die nu al winkelen na de kantooruren perfect toelaten. Bovendien is het nu al mogelijk om 15 dagen per jaar een koopavond met langere openingstijden te organiseren, klinkt het . “De mogelijkheid is er nu al meer dan voldoende, maar ze wordt nauwelijks benut. Net omdat er geen vraag naar is. Er is geen enkele reden om de wetgeving te veranderen”, zegt Unizo-topman Karel Van Eetvelt. "Ondernemers zijn geen vragende partij."