Voedsel schenken aan lokale goede doelen en OCMW’s is nu eenvoudiger en goedkoper voor buurtwinkels en superettes. Tot voor kort moesten lokale handelaars hiervoor BTW betalen en was de bijhorende administratie erg omslachtig. Dankzij de nieuwe regeling valt de BTW bij dergelijke schenkingen weg, alsook de administratieve rompslomp. Op voorwaarde dat het goede doel erkend is door het OCMW.

Jaarlijks worden tonnen voedsel vernietigd waarvan veertig procent nog perfect eetbaar is. De houdbaarheidsdatum is dan wel overschreden, maar de consumptiedatum nog niet. Ook een beschadigde verpakking maakt een nog eetbaar product al snel onverkoopbaar. Drie vierde van de kleinhandelaars worden hier wekelijks mee geconfronteerd. Toch loonde het niet om deze producten weg te schenken doordat ze hier alsnog BTW voor moesten betalen, behalve dan bij schenkingen aan grote, nationale voedselbanken. Daarnaast bracht dit een erg ingewikkelde administratie met zich mee, wat veel handelaars ontmoedigde. Hierdoor was het vaak voordeliger om dergelijke overschotten te vernietigen, terwijl er in ons land jaarlijks maar liefst 224,000 Belgen aankloppen bij voedselhulp.

Dankzij de nieuwe regelgeving is het voor buurtwinkels en superetten een pak eenvoudiger en goedkoper om hun nog eetbare, maar niet verkoopbare, producten te schenken. Enerzijds valt de BTW die vroeger betaald moest worden weg wanneer ze schenken aan een lokaal goed doel of OCMW. Anderzijds is de ontmoedigende administratieve procedure vereenvoudigd. Waar vroeger per schenking een stavingdocument moest worden ingediend waar elk product apart vermeld stond, kan dit nu slechts één keer per maand. Daarnaast mag voedsel gebundeld worden per productgroep (zuivel, droge voeding, …) en hoeveelheid (aantal, liter, kilogram, …). Dankzij deze nieuwe vereenvoudigde en voordeligere procedure kan de kleinhandelaar nu ook zijn steentje bijdragen voor de mensen die het minder goed hebben.