La Lorraine Bakery Group zag zijn omzet in 2022 met 32% toenemen tot 1,17 miljard euro, maar voelde de druk op zijn marges die daalden tot 11,7%. Het bedrijf kijkt wel hoopvol naar de toekomst en verstevigt zijn duurzaamheidsdoelstellingen: tegen 2039 wil de groep klimaatneutraal zijn wat de eigen CO2-uitstoot betreft.

La Lorraine Bakery Group behaalde een omzetgroei van maar liefst 32% in 2022, waardoor het afklokte op 1,17 miljard euro. Een stijging die volgens het bedrijf te danken is aan de volumegroei, gestimuleerd door het geheractiveerde vijfjareninvesteringsprogramma en een prijsverhogingseffect. De REBITDA , goed voor 137,1 miljoen euro, steeg slechts met 11% ten opzichte van 2021 als gevolg van de gestegen inflatie van grondstoffen, energie en diensten. Daarom daalde de REBITDA-marge, als percentage van de omzet, van 14% in 2021 tot 11,7% in 2022. "2022 was opnieuw een uitdagend jaar door de ontwrichtende oorlog in Oekraïne, en vergde wederom een enorme inspanning om de aanvoer van grondstoffen te verzekeren en de effecten van de kosteninflatie in de markt deels te neutraliseren", reageert Guido Vanherpe, CEO van La Lorraine Bakery Group. "De stopzetting van onze plannen in Rusland was een aanzienlijke tegenslag, maar dankzij de wendbaarheid, veerkracht en passie van het hele team hebben we onze plannen kunnen aanpassen en ons gericht op groeimogelijkheden in andere markten. We realiseerden een solide volumegroei, ondersteund door een ongeziene investering in nieuwe productiecapaciteit en de opschaling van sterke productinnovaties. Het behalen van een omzet van meer dan 1 miljard euro was een symbolische mijlpaal binnen ons ambitieuze langetermijnplan."

Vooruitzichten 2023

Voor de rest van 2023 verwacht La Lorraine Bakery Group een gestage omzetgroei dankzij een ambitieus investeringsprogramma in nieuwe productiecapaciteit in West- en Centraal Oost-Europa. Ook de EBITDA zal verder stijgen dankzij volume- en productmixeffecten. "De EBITDA-marge, als percentage van de omzet, zal echter nog steeds onder druk staan ten gevolge van de aanzienlijke inflatoire effecten van 2022 en hun verdere impact in 2023", vervolgt de CEO. "De focus zal liggen op de tijdige uitrol van het toekomstgericht investeringsprogramma van ongeveer 200 miljoen euro in 2023, binnen een kader van voortdurende volatiliteit, hogere investeringskosten (ook door inflatie-effecten) en een hogere kapitaalkost."

Klimaatneutraal tegen 2039

Het bedrijf stelde ook haar vernieuwde vijfjarenplan voor, met een duidelijke doelstelling: tegen 2027 wil de groep met meer dan 50% groeien met een prominente multichannel aanwezigheid in Europa en het Midden-Oosten, erkend productleiderschap, een kleinere ecologische voetafdruk en sterk geëngageerde medewerkers. En om die ecologische voetafdruk te verminderen, schakelt La Lorraine Bakery Group een versnelling hoger. ""In 2022 hebben we duurzaamheid een integraal onderdeel gemaakt van onze volgende vijfjarenstrategie, met daarbij duidelijke en gedurfde ambities voor 2027, en tegen 2039, het jaar waarin ons bedrijf 100 jaar bestaat, willen we klimaatneutraal zijn op vlak van onze eigen CO2-uitstoot. Dit komt ook tot uiting in onze nieuwe purpose-gedreven missie ‘baking a better world together’", besluit Vanherpe.