De consumptie van melk in ons land gaat al een tijd achteruit, maar toch blijft de omzet - ook in tijden van hoge inflatie - stabiel.

Ooit werd de consumptie van melk gestimuleerd met slogans als ‘Melk, de witte motor’ of ‘Melk is goed voor elk’, met als argument dat het een bron van calcium, vitamines en andere voedingsstoffen is. Het gebeurde in een tijd waarin er melkoverschotten waren, maar sindsdien is er veel veranderd. Van overschotten is vandaag geen sprake meer en uit onderzoek in opdracht van VLAM blijkt dat het aandeel van melk in de totale zuiveluitgaven jaar na jaar afneemt. In 2017 maakte melk nog 15,9% van de bestedingen voor zuivel uit. In 2021 was dat nog 15%. In volume is het wel nog altijd veruit de grootste binnen de zuivelcategorie, met een aandeel van 52,4%, al geeft het ook daar terrein prijs. Hoewel de consumptie van melk langzaam terugloopt, ligt het verbruik volgens de onderzoekers nog altijd hoog, met 35,6 liter per persoon per jaar in 2021. In 2008 was dat 45,1 liter. Er wordt gestaag minder melk gedronken, maar toch doorstaat de categorie de inflatie en de bijhorende prijsstijgingen goed. Terwijl de prijs van melk gemiddeld met 6,26% steeg, bleef de omzet op jaarbasis volgens cijfers van onderzoeksbureau NielsenIQ stabiel (+0,22%). Het volume ging met 5,69% naar beneden. Een ander beeld is er bij chocolademelk, waar de prijzen nochtans lichtjes daalden (-0,98%), maar de omzet met 6,49% gevoelig naar beneden ging.