De Europese Commissie heeft op 8 november nieuwe regels aangenomen tot wijziging van de Verordening inzake de voedings- en gezondheidsclaims. De wijzigingen hebben betrekking op de claims “zonder toevoeging van zout”, “verlaging van het gehalte aan verzadigde vetten” en “verlaging van het gehalte aan suikers”.

De claim "zonder toevoeging van natrium of zout” is nu dus onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Het product dat aan deze claim voldoet mag niet meer dan 0,12g natrium / zout per 100g of per 100ml bevatten.

De voorwaarden wat betreft de claims “verlaging van het gehalte aan verzadigde vetten” en “verlaging van het gehalte aan suikers” zijn aangescherpt. De “verlaging van het gehalte aan verzadigde vetten” kan alleen worden geclaimd als de som van verzadigde vetzuren en transvetzuren in het product ten minste 30% lager is dan de som van verzadigde vetzuren en trans-vetzuren in een soortgelijk product, en als het gehalte aan transvetzuren lager of gelijk is aan die van een soortgelijk product. De “verlaging van het gehalte aan suiker” kan alleen geclaimd worden als de energiewaarde van het product lager is dan of gelijk is aan die van een soortgelijk product.

De nieuwe tekst treedt in werking op 29 november aanstaande. Producten die vóór 1 juni 2014 al op de markt waren en niet voldoen aan de nieuwe regels, kunnen worden verkocht tot de voorraden op zijn.