Op de lijst van knelpuntberoepen die de VDAB bekend maakt, staat voor het eerst winkelmedewerker.

Winkelmedewerkers vinden is een grote uitdaging. Terwijl de nood aan geschikt personeel de voorbije jaren al groot was, heeft de VDAB de functie nu officieel opgenomen in de lijst met knelpuntberoepen. Er is een duidelijke reden waarom het op die lijst beland is, meldt de VDAB: “De vraag naar een combinatie van competenties zoals klantvriendelijkheid, het kunnen omgaan met mondige klanten en talenkennis maakt het soms moeilijk om geschikte kandidaten te vinden. De kloof tussen wat de kandidaten verwachten en wat de werkgever verwacht is vaak groot en kan de vlotte invulling van vacatures bemoeilijken.” Een knelpuntberoep is een beroep waarvoor het kwantitatief en kwalitatief moeilijk is mensen te vinden.

In totaal kwamen er dit jaar 22 knelpuntberoepen bij en verdwenen er zes. De werkloosheid staat op een laag niveau, wat de nood in sommige sectoren heel groot maakt. In totaal zijn er dit jaar 188 knelpuntberoepen. De top tien blijft nagenoeg onveranderd. Vooral technische profielen zijn het meest gegeerd. Technicus industriële installaties voert de lijst aan, gevolgd door werfleider, analist-ontwikkelaar ICT, vrachtwagenchauffeur, onderhoudsmecanicien, verpleegkundige, calculator bouw, technicus productieproces, tekenaar-ontwerper mechanica en tekenaar-ontwerper elektriciteit. Bij retailers en supermarktuitbaters klinkt al langer de klacht dat het moeilijk is om winkelmedewerkers te vinden. Dat het in de lijst met knelpuntberoepen opduikt, is in dat opzicht niet verrassend.