Ons voedingssysteem zet de planeet zwaar onder druk, onder meer door het gebruik van grondstoffen en de productie van broeikasgassen. Met het invoeren van een Eco-Score worden consumenten, retailers en fabrikanten zich daar bewuster van. Moeten we het label verplicht invoeren?

Zowat anderhalf jaar geleden introduceerde Colruyt Group in ons land als eerste de Eco-Score. Bijna de helft van alle voedingsproducten bij winkelketens Bio-Planet en Colruyt Laagste Prijzen zijn vandaag voorzien van de score waarmee klanten kunnen nagaan wat hun ecologische impact is. In de zomer van 2021 volgde Lidl, dat de score op een honderdtal producten weergeeft. De supermarktketens geven met de Eco-Score de aanzet tot een groter bewustzijn over de klimaatimpact van producten, iets wat steeds meer een urgentie blijkt te zijn. Het klimaatpanel van de VN maakte onlangs duidelijk dat het bijzonder moeilijk wordt om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te bereiken. De wereldwijde CO2-uitstoot bereikte een nieuwe recordhoogte. Het wereldwijde voedingssysteem draagt daarbij meer verantwoordelijkheid dan gedacht, laat het onderzoekscentrum van de Europese Commissie zien: tussen de 25 en 47% van alle broeikasgassen die de mens veroorzaakt, komen vrij in de voedselketen. Dat komt grosso modo neer op een derde.