De Raad van Bestuur van Milcobel en haar huidige CEO Nils van Dam hebben in onderling overleg besloten hun samenwerking te beëindigen, meldt de Belgische zuivelcoöperatie, die daarom op zoek is naar een nieuwe CEO om haar ontwikkeling voort te zetten.

"Als zuivelcoöperatie heeft Milcobel zich de afgelopen jaren sterk gericht op een herpositionering in een competitief zuivellandschap", schrijft het bedrijf in een dinsdag gepubliceerd persbericht, waarbij het er terloops voor waarschuwt dat "2024 opnieuw een zeer moeilijk jaar" wordt voor de sector. "Dankzij het Phoenix-plan is de noodzakelijke transformatie doorgevoerd om klaar te zijn voor de toekomst. Dankzij een duidelijke strategie is er resoluut voor gekozen om meer toegevoegde waarde te creëren. Om dit verhaal verder uit te bouwen voor de toekomst is Milcobel op zoek naar een nieuwe CEO", aangezien de Raad van Bestuur en de huidige CEO, Nils van Dam, in onderling overleg besloten hebben om hun samenwerking, die in 2020 begon, te beëindigen. "Onder leiding van Nils van Dam heeft Milcobel de nodige inhaalbeweging gemaakt", zegt voorzitter Betty Eeckhaut van de coöperatie. "De evaluatie van het traject en de voorbereiding van de volgende stappen hebben echter een duidelijk verschil in visie tussen de Raad van Bestuur en de CEO aan het licht gebracht." De toekomstige CEO zal onder meer de herschikking van Milcobel naar meer producten met een hoge toegevoegde waarde en de versterking van de commerciële slagkracht verderzetten. Intussen is een klein managementteam aangesteld om het dagelijks bestuur te verzekeren en "continuïteit te behouden in het beheer van lopende projecten".