Er verschijnen steeds meer zogenaamde ‘koolstofneutrale’ producten in de schappen van de supermarkten, terwijl ook voortdurend meer bedrijven zichzelf ‘CO2-neutraal’ verklaren. Het principe van koolstofcompensatie staat centraal in deze twee trends, die zowel geprezen als bekritiseerd worden. Hier is een verklaring.

In januari 2020 lanceerde Delhaize wat het toen als een primeur in Europa presenteerde: CO2-neutrale bananen. Dit exotisch fruit heeft echter een aanzienlijke koolstofvoetafdruk door de productie en het vervoer ervan. Dus hoe breng je de uitstoot dan terug tot nul? Dat gaat niet. Er is met andere woorden compensatie nodig. Door via de aankoop van koolstofkredieten klimaatinitiatieven te steunen die erop gericht zijn de bronnen van CO2-uitstoot te verminderen of te elimineren tot het niveau dat door de bananen in kwestie wordt gegenereerd, wordt aldus een evenwicht, met andere woorden de fameuze koolstofneutraliteit, bereikt. Delhaize heeft dit principe sindsdien toegepast op tientallen producten. “Afgelopen december hebben we al onze verse vis CO2-neutraal gemaakt. Dit komt bovenop onze andere producten, zoals een assortiment koffie, clementines en luiers”, legt Charlotte De Vroey, sustainability manager bij Delhaize, uit.