Er is in het ketenoverleg geen oplossing gevonden voor de problemen rond het varkensvlees. Noch over een kortetermijnoplossing, noch over een structurele aanpak is gisteren een overeenkomst bereikt. Comeos, de federatie voor gandel en diensten, is ontgoocheld.

“In de zomer bereikten we binnen de voedselketen twee akkoorden”, zegt Dominique Michel, ceo van Comeos. “Voor de melkprijs kwam er een algemeen akkoord voor een stabiliseringsmechanisme op lange termijn, met een financiële tussenkomst op korte termijn. Het was niet mogelijk om eenzelfde akkoord te sluiten voor de varkensprijs, dus besloten we om samen de tijd te nemen om ook voor deze sector een systeem uit te werken op lange termijn en een ondersteuningsmechanisme op korte termijn.”

“Sindsdien hebben we voortdurend op die twee pistes ingezet”, gaat Michel verder. “Er is een akkoord mogelijk voor een lange termijnvisie met structurele oplossingen, waarbij we samen zouden inzetten op kwaliteit en innovatie. Daarnaast waren we bereid een tijdelijke financiële inspanning te leveren, maar dit voorstel bleek niet uitvoerbaar. Gisteren erkende ook het Agrofront dat het engagement van eind augustus juridisch niet uitvoerbaar was – de mededingingsautoriteit had trouwens al bezwaar aangetekend. We werken in een internationale markt, en een toeslag zou een impact hebben gehad op zowel de import als de export van varkens(vlees). Van de elf miljoen in België gekweekte varkens, worden er acht miljoen uitgevoerd.”

Iedereen betaalt

“De tijdelijke toeslag moest iedere afnemer gelijk behandelen”, zegt Dominique Michel. “Dus zowel de supermarkt als de slager, de horeca (goed voor 16% afname) en de marktkramer. Alleen zo kregen de varkenskwekers gegarandeerd de nodige steun. We waren zelf akkoord om een meerprijs te betalen die werd aangerekend door de slachthuizen – maar dat bleek juridisch dus niet haalbaar. Het is zinloos een akkoord te sluiten dat niet controleerbaar is – want dat zou de varkensboeren niet de minste garantie op een hoger inkomen hebben gegeven.”

Minder consumptie

De Belg koopt en consumeert minder vlees dan tien jaar geleden. In het geval van varkensvlees steeg de productie in ons land van 2005 tot 2013 met 12 %, terwijl de gemiddelde consumptie per inwoner met 6 procent afnam. “Onze leden nemen nauwelijks 6,8 procent van de in België geproduceerde varkens af”, zegt Michel. “We zijn dus prijsvolgers, geen prijszetters. Toch willen we onze verantwoordelijkheden niet ontlopen, en engageerden we ons om mee te werken aan een interprofessioneel akkoord waarbij de hele keten samen werkt aan innovatie, kwaliteit en duurzaamheid – een unicum in Europa. Ook heel belangrijk: al het verse varkensvlees in onze winkels is Belgisch.”

Voor Dominique Michel is het dan ook onbegrijpelijk dat de landbouworganisaties nu uitgerekend de handel met de vinger wijzen. “We blijven ons constructief opstellen, maar het spel moet wel eerlijk worden gespeeld. Het kan niet dat wij vals worden beschuldigd van woordbreuk, terwijl we samen tot dezelfde conclusie kwamen: dat het augustusakkoord technisch en juridisch niet uitvoerbaar was. Met de aanpak die het Agrofront nu voorstelt – een individueel engagement afdwingen – ontspringt het grootste deel van de afnemers van hun vlees de dans.”

Update: Colruyt en Delhaize gaan varkensboeren extra betalen