E-shoppers hebben het recht om bij de levering van een klein elektrisch toestel een gelijkaardig oud of afgedankt toestel mee te geven aan de koerier. Webshops ervaren dit nog steeds als een probleem. De logistieke kost is groot, zodat ze vaak dit consumentenrecht verzwijgen. “Sectoroverleg is noodzakelijk om pragmatische oplossingen te vinden”, zegt Peter Lagey van het VIL.

Het kennisplatform VIL presenteerde vandaag de resultaten van het project IKEO (Inzameling Klein Elektro Online). Het voerde hiervoor een enquête uit bij 1.097 Belgen en kwam tot de vaststelling dat meer dan de helft van de consumenten zich niet bewust zijn van de mogelijkheid om oude toestellen gratis mee te geven aan de koerier of achter te laten in het afhaalpunt. Slechts 21% gaf aan van dit recht gebruik te willen maken. De meerderheid (59%) brengt zijn oude elektrische toestellen zelf naar het containerpark.

Deze percentages veranderden toen de deelnemers tijdens de bevraging op de hoogte werden gesteld van de mogelijkheid om de oude toestellen gratis mee te geven (*). Na deze bewustmaking koos meer dan de helft van de respondenten voor deze optie”, zegt Lagey, die het project leidde.

Volgens hem staan webshops immers niet te springen om afgedankte apparaten terug te nemen, omdat de kostprijs van het inzamelen relatief hoog is. “Het gaat maar over een paar euro’s, maar de prijzen van klein elektro zijn niet zeer hoog. De terugname vreet dus aan de marges”, zegt hij.

 

Webshops bezorgd om conversiegraad

Een tweede grote zorg is de conversiegraad, de verhouding tussen het aantal klanten dat de webshop bezoekt en het aantal dat effectief een bestelling plaatst. Consumenten haken af naarmate het aantal muisklikken toeneemt. Webshops wensen daarom geen extra stap toe te voegen waarin de klant kan aangeven of hij een afgedankt toestel wenst in te leveren”, zegt Lagey. “Dit maakt het voor de logistieke dienstverleners extra complex omdat ze geconfronteerd worden met onaangekondigde retours”.

 

Koeriers niet blij

Ook de koeriers zitten dus verveeld met het probleem. Het VIL werkte een logistiek concept uit dat de inzameling van klein elektro op een zo efficiënt en gestandaardiseerd mogelijke manier laat verlopen. “Uit de testen kwamen heel wat praktische bedenkingen naar boven. Zo bemoeilijkt de aanwezigheid van een bak voor de oude toestellen in de bestelwagen het afleveren van pakketten en neemt extra plaats in beslag in de laadruimte”, zegt Lagey. “Bovendien zijn er bijkomende vertragingsfactoren: de klant die een praatje begint met de bezorger of een discussie die ontstaat over het aangeboden toestel”, stelt hij vast.

 

Nederland staat verder

Ook in Nederland kent men het probleem. De terugnameplicht is immers Europees geregeld. Daar heeft overleg tussen sectororganisaties en de overheid geleid tot een soepelere vertaling van de aanvaardingsplicht. Men heeft er twee alternatieven uitgewerkt. Een eerste is dat sommige webshops naast de onmiddellijke inruiling ook de mogelijkheid bieden om het pakje binnen de twee weken op te halen. Een tweede is een prepaid retour aanbieden. In dat geval doet de consument zelf de ‘first mile’ naar het postpunt.

Lagey geeft toe dat ook in die twee gevallen de webshop opdraait voor alle kosten. De logistieke uitdaging is ietwat minder groot, maar niet alle webwinkels zijn gelukkig met deze oplossingen.

Toch geeft hij de aanbeveling om ook in Vlaanderen een overleg tussen de sector en de bevoegde instanties zoals OVAM te organiseren. “Alleen zo zal men ook bij ons pragmatische oplossingen vinden,” klinkt het tot slot.

(*) Volgens artikel 3.4.4.8 van VLAREMA (Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) zijn de eindverkopers van elektr(on)ische apparaten die zo’n toestel bij de consument aan huis afleveren, verplicht – indien de consument dat wenst - om bij levering een afgedankte apparaat gratis in ontvangst te nemen.