Het was te verwachten: Intermarché neemt de fabriek en het magazijn van Mestdagh in Gosselies over. Door de overname verdwijnen 33 banen, maar 56 werknemers van Mestdagh worden overgenomen.

Bij de overname van het Mestdagh-netwerk is Intermarché stapsgewijs te werk gegaan door de structuren te compartimenteren. Aan de ene kant de 'historische' Intermarché-perimeter, met zijn centrum in Villers-le-Bouillet, zijn onafhankelijke leden en zijn voorzitter, Martin Staelens. Anderzijds 'Intermarché by Mestdagh', de structuur die de centrale diensten en het geïntegreerde Mestdagh-netwerk omvat, met een eigen CEO, Guillaume Beuscart, en een eigen voorzitter uit de gelederen van Intermarché, waarvan hij ook voorzitter was, Alain Boulle. Deze dubbele structuur creëerde een luchtsluis die nodig was om geleidelijk de opslorping van het Mestdagh-netwerk door Intermarché en de geleidelijke overdracht van alle verkooppunten aan een onafhankelijke ondernemer in goede banen te leiden. In de praktijk had deze configuratie ook gevolgen voor de logistiek. Alle “onafhankelijke” Intermarché-winkels worden nu bevoorraad door het centrum van Villers-le-Bouillet, terwijl de Mestdagh-winkels die zijn omgevormd tot Intermarché-winkels uitsluitend worden bevoorraad door het centrum van Gosselies.

Zoals we al vermoedden, is deze logistieke verdubbeling slechts tijdelijk. De directie van Mestdagh heeft dinsdag een buitengewone ondernemingsraad bijeengeroepen om haar plannen bekend te maken. Met andere woorden, Intermarché zal de fabriek en het logistieke centrum van Mestdagh in Gosselies overnemen. Hierdoor gaan 33 banen verloren, terwijl 56 werknemers van Mestdagh worden overgenomen. Volgens het management is dit “een logische en noodzakelijke stap om efficiëntiewinsten en besparingen te genereren”. Hoewel de omzet van de overgenomen winkels met 25% is gestegen, blijft de financiële gezondheid van Mestdagh zwaar onder druk staan.

Gespecialiseerde magazijnen

De meeste personeelsleden van het hoofdkantoor van Mestdagh die behouden zijn, zullen worden overgeplaatst naar het hoofdkantoor van Intermarché België in Louvain-la-Neuve. Wat de magazijnen betreft, gaan we van duplicatie naar complementariteit. Intermarché is al 7 jaar de snelst groeiende keten in Wallonië, zelfs vóór de overname door Mestdagh. De logistieke behoeften van een keten waarvan de verkoop vorig jaar met 103% groeide, zijn ook geëvolueerd. Terwijl de twee logistieke bases behouden blijven, zal de basis in Villers-le-Bouillet zich richten op verse producten, terwijl de basis in Gosselies zich zal concentreren op droge producten, ondersteund door de Intermarché-basis in Trazegnies.

Qua timing en bestuur zal dit alles pas op 4 november zijn beslag krijgen, wanneer Mestdagh fuseert met Intermarché Alimentaire Belgique. “Binnen de groep zal één enkel managementteam worden opgericht en de centrale diensten zullen worden gegroepeerd. 56 werknemers van Mestdagh zullen worden overgeplaatst en hun job zal worden geconsolideerd, met behoud van hun loonvoorwaarden conform CCT 32bis”, legt de directie uit. De nieuwe organisatie zal de resterende 33 functies, verdeeld over vier afdelingen, die medio 2025 zullen verdwijnen, niet overnemen.

“Ons doel is om voor zoveel mogelijk mensen een oplossing te vinden. Het schrappen van de banen zal ook over meer dan een jaar worden gespreid. IT-integratiefuncties zullen bijvoorbeeld zo lang mogelijk behouden blijven", legt het management uit. De vakbonden zijn niet verrassend vijandig over deze beslissing en betwisten de interpretatie van het management dat een Renault-procedure niet van toepassing is, gezien het geleidelijke karakter van de banenreductie. De directie van Mestdagh heeft donderdag een bijeenkomst met de werknemers om uit te leggen wat er gepland is.