Gondola heeft twee jaar geleden samen met APLSIA het initiatief genomen om een onderzoek te lanceren over de manier waarop zelfstandigen hun franchisestore uitbaten of als aangeslotenen hun beroep beleven. Het doel was om hen regelmatig te ondervragen over dit onderwerp, en we houden woord door de enquête dit jaar nieuw leven in te blazen. Hier zijn de resultaten.

Zelfstandige uitbaters, of ze nu franchisenemers of aangeslotenen zijn, vormen een zeer belangrijke en succesvolle pijler van de Belgische foodretail. Tegelijkertijd vertegenwoordigen ze een groot deel van de lezers van ons magazine. Een uitstekende reden dus om een barometer op te stellen van de foodfranchise. Net als voor de eerste editie werd deze enquête uitgevoerd in samenwerking met APLSIA, de Franstalige beroepsvereniging van de zelfstandigen in de foodretail in zelfbediening. Alle zelfstandige supermarktuitbaters konden deelnemen via een online vragenlijst. De resultaten werden verwerkt door Gondola Academy.