Yassine Abou-Nouaim is conceptmanager bij Carrefour, meer bepaald in de bio-afdeling. Zijn job: een totaalconcept voor de inrichting van de rekken bedenken dat daarna wordt uitgerold in alle winkels. Een ontmoeting…

Waaruit bestaat uw functie van conceptmanager in de bio-afdeling?

Als conceptmanager bio moet ik eerst en vooral bepalen hoe we de bioproducten in onze winkels gaan voorstellen. Ik zoek naar aantrekkelijke formules om dit gamma naar ons cliënteel toe te brengen. Daarbij moet ik uiteraard rekening houden met de verschillende winkelformats.

Ik begin altijd met research, om mijn inspiratie te voeden. Zo breng ik bezoekjes aan beurzen en winkels in heel verschillende sectoren. Ik haal ook veel uit gedachtewisselingen met mijn collega’s van de groep uit andere landen. Het is belangrijk op de hoogte te blijven van al wat er op de markt gebeurt en nieuwe trends te bestuderen, waarna ik nadenk over wat ook in onze winkels zou werken. Uiteraard maak ik hierbij een nationale vertaling van de strategie van de groep.

Het tweede luik van het werk is het ontwikkelen van een concept. We proberen dat zoveel mogelijk te uniformiseren in onze winkels, zodat de klanten het associëren met Carrefour, maar bouwen uiteraard ook varianten in die aangepast zijn aan de verschillende formats. Het concept evolueert verder in functie van de ligging van de winkel of het profiel van het cliënteel. Eens het vastligt en goedgekeurd is, beheren we het als een project. Dat houdt uiteraard heel wat contacten in met onze collega’s uit goederenbeheer, marketing, operationele werking, storemanagers enzovoort…

Wat zijn de belangrijkste competenties in uw domein?

Je moet uiteraard goed kunnen omgaan met mensen. Belangrijk zijn ook een creatieve, open geest en een grote nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen. Daarnaast moet je een goed oog hebben voor cijfers, de dingen kunnen plaatsen en heel veel structuur hebben, vooral wanneer je in de beheerfase van het project zit. Het is immers op basis van jouw informatie dat de technische diensten en de winkels het concept gaan toepassen. Je moet verder blijk weten te geven van overtuigingskracht, zodat de verantwoordelijken en winkeldirecteurs in je concept geloven.

Ten slotte moet je je ervan bewust zijn dat er voortdurend vernieuwd moet worden in functie van de trends en de verwachtingen van de klanten. De retailwereld evolueert zo snel dat je concepten die je nog maar net hebt uitgerold al meteen weer in vraag begint te stellen. Dit is vooral het geval in het biosegment, dat vandaag heel sterk in de lift zit. Het einddoel is voor de hand liggend: de consument moet bekoord worden.

We testen onze concepten dan ook systematisch in verschillende winkels uit, vooraleer ze op grote schaal uit te rollen. Eens het concept enkele maanden draait, evalueren we het succes ervan in functie van zijn verkoopresultaten. We lanceren ook enquêtes bij de klanten om hun opinie te kennen.

Met welke uitdagingen hebt u dagelijks te maken?

Bio is in volle opgang en maakt een belangrijk deel uit van de strategie van Carrefour. We willen marktleider worden wat betreft de nieuwe voedingsgewoonten. Dat is op zich heel motiverend, maar het is ook een grote uitdaging om bio meer ruimte en dus meer belang te geven in onze winkels. Het is de bedoeling om dit te ontwikkelen in al onze kanalen, niet alleen in onze verschillende winkelformats maar ook in onze online toepassingen (e-shop, Shipto, app…).

Wat vindt u het leukste aan uw job?

Ik hou van de overgang van het abstracte naar het concrete, wat in mijn geval wil zeggen dat je een idee helemaal uitwerkt op papier, vooraleer het realiteit wordt. We werken soms heel lang aan een bepaald concept, in sommige gevallen kan dat maanden duren, en de laatste dagen zijn vaak heel intens. Eens de nieuwe zone of de nieuwe winkel opengaat en we zien dat de klanten die appreciëren, zijn we altijd heel tevreden.

Gondola People

Dit artikel is afkomstig van onze website Gondola People. Bent u op zoek naar een nieuwe job of rekruteert u personeel?

Klik hier!