De overname van Metro en Makro roept vragen op. Dat Bronze Properties zo snel bescherming tegen schuldeisers vroeg, wijst volgens vakbond ACV Plus op opgezet spel. Intussen blijkt dat er achter de schermen wanhopig naar overnemers gezocht wordt. Een overnemer vinden voor het volledige, zwaar verlieslatende bedrijf is een onmogelijke zaak.

Zo’n drie maanden na de overname van Makro Cash & Carry, het moederbedrijf van Makro en Metro België, kreeg Bronze Properties bescherming tegen schuldeisers, wat het bedrijf tijd moet geven om kopers te vinden voor de gezonde onderdelen van de groothandel en de retailer. Een volledige overname is uitgesloten, gezien de zware verliezen. Maar bij vakbond ACV Plus en waarnemers roept de snelle manier van werken vooral heel wat vragen op. Was dit vooraf opgezet spel? Is het de bedoeling het bedrijf te saneren op kosten van de belastingbetaler? Is het doel een vermindering of een gedeeltelijke kwijtschelding van de schulden? In de krant De Tijd zegt vakbondsvrouw Kristel Van Damme: “We voelen aan onze ellebogen dat dit opgezet spel is. Wil Metro met de verkoop zijn verantwoordelijkheid ontlopen om vergoedingen te betalen aan werknemers als het tot een faillissement komt? We onderzoeken of we de zaak aanhangig kunnen maken bij een rechtszaak.” Hoe terecht de bekommernis is, is niet duidelijk, maar het zou niet de eerste keer zijn dat misbruik gemaakt wordt van de Wet Continuïteit Ondernemingen, zoals de bescherming tegen schuldeisers officieel heet. Onder meer naar aanleiding van de corona-pandemie werd de wet versoepeld om ondernemingen toe te laten een gedeeltelijke doorstart te maken. Keerzijde daarvan is dat er ook meer misbruik kan gemaakt worden. Er zijn vandaag gesprekken bezig met mogelijke overnemers voor delen van Makro en Metro, maar de tijd dringt, want veel geld heeft het moederbedrijf niet meer. Die hoogdringendheid zette de verantwoordelijke advocaten er toe aan om tegen betaling contact op te nemen met media, om zo de interesse aan te wakkeren. Een manier van werken die de wenkbrauwen doet fronsen.