Maar liefst 60% van de Belgische voedingsbedrijven merkt een stijging van het aantal werknemers dat thuis blijft. 39% onder hen voelt zelfs de impact van het personeelstekort op de productie. Daarom vraagt voedingsfederatie Fevia de overheid om tijdelijke werklozen uit andere sectoren ook te kunnen inzetten in de voedingsindustrie.

Het ziet er niet goed uit voor de voedingsindustrie. Door de strenge maatregelen van de overheid en de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken, kampen veel voedingsbedrijven met een tekort aan personeel. Uit een recente enquête bij leden van de Belgische voedingsfederatie Fevia blijkt namelijk dat 60% van de voedingsbedrijven nu al meer absenteïsme ervaren. Daarbij gaat het onder meer om zieke werkkrachten of personeelsleden die uit voorzorg thuisblijven omdat ze in contact geweest zijn met iemand die corona heeft, maar evengoed om seizoensarbeiders. En bij 39% van die voedingsbedrijven heeft dat intussen een impact op de productie.

Toch hoeft dat volgens Fevia niet meteen het allerergste te betekenen: eten is er immers genoeg, want grondstoffen zijn niet het cruciale probleem. Al geeft de federatie wel toe dat veel bedrijven zich zorgen maken over de productie ervan. Verschillende voedingsbedrijven krijgen hun bestellingen immers niet rond omdat er te weinig personeel is. Zo heeft bijvoorbeeld groentespecialist Ardo te weinig interimkrachten om de grote voorraden spinazie te verpakken, zo liet Fevia weten in Le Soir. Er mag dan wel genoeg voedsel zijn, toch is er ook nood aan voldoende gekwalificeerd personeel om de productie in goede banen te leiden. Om dat probleem zo goed mogelijk aan te pakken, proberen bedrijven waar mogelijk het beschikbare personeel te reorganiseren om zo het absenteïsme te compenseren. Zo wist aardappelproducent Mydibel bijvoorbeeld 75% van zijn productiecapaciteit te verzekeren door werknemers op andere functies in te zetten. Daarnaast moeten voedingsbedrijven duidelijke prioriteiten stellen en zich enkel focussen op wat de markt precies nodig heeft.

Hoewel bedrijven proberen te roeien met de riemen die ze hebben, kunnen ze niet voorkomen dat er meer druk komt te staan op het personeel dat vaak langere shiften moet doen om de productie gaande te houden. Daarom is het volgens Fevia belangrijk om het personeel dat toch blijft werken een hart onder de riem te steken en dat wil de organisatie doen door met zijn allen de hashtag “foodheroes” te gebruiken. Daarnaast werkt de federatie ook andere oplossingen uit om het personeel verder te blijven aanmoedigen. En daar stopt het niet: de voedingsfederatie vraagt de regering ook om de mogelijkheid te overwegen om tijdelijke werklozen uit andere sectoren in te zetten bij bedrijven die met personeeltekorten kampen. Tot slot wil de organisatie ook dat andere sectoren zoals vervoer, reiniging en verpakking als cruciaal worden gezien om de goede werking van de voedselproductie te garanderen. Op die manier vermindert niet alleen de druk op het personeel, maar worden ook de bedrijven zelf gerustgesteld.