De Europese Unie heeft uiteindelijk voor een tijdelijke verlenging gekozen wat betreft het gebruik van glyfosaathoudende onkruidverdelgers.

Aangezien men in de bevoegde Commissie van de lidstaten maar niet tot eensgezindheid kon komen, werd voor een tijdelijke verlenging van 18 maanden geopteerd. In die tijd moet het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen een advies uitbrengen over de (vermeendelijke) schadelijke effecten voor de volksgezondheid. Diverse studies blijven mekaar tegenspreken over het feit of glyfosaat al dan niet kankerverwekkend zou zijn. Ook andere overwegingen spelen mee, zoals de bewering dat het gebruik ervan bepaalde soorten "superonkruid" doet ontstaan, die bestand zijn tegen onkruidverdelgers. De onderzoeken lijken zich ook meer en meer te gaan toespitsen op de totale samenstelling van de onkruidverdelgers eerder dan op één of ander ingrediënt.

Ondertussen blijven de tegenstanders zich ergeren aan het feit dat de natuur weer 18 maanden langer aan de mogelijke gevaren wordt blootgesteld, terwijl voorstanders kijken naar de uitdagingen die de bevolkingsexplosie met zich meebrengt op vlak van voedselproductie.

Wordt vervolgd...