Frankrijk keert terug op zijn stappen. Na de aankondiging van een verbod op het gebruik van vleesbenamingen voor vleesvervangers, heeft de Raad van State nu beslist om dit decreet op te schorten op basis van "ernstige twijfel over de wettigheid van het verbod".

Eind februari kondigde Frankrijk aan dat vleesbenamingen niet meer mogen gebruikt worden voor vleesvervangers om verwarring te vermijden. Er zou een woordenlijst worden opgesteld, die van kracht wordt op 1 mei, met termen “waarvan het gebruik verboden is voor de promotie en marketing van plantaardige alternatieven van vlees”. Denk daarbij onder meer aan de termen filet, rumsteak, escalope, entrecote, steak, biefstuk, enzovoort. Iedereen die zich niet aan die regels zou houden, zou beboet worden (1.500 euro voor een individu, 7.500 euro voor een bedrijf). Nu heeft de Franse Raad van State echter beslist om dit besluit ongedaan te maken nadat 6 Franse bedrijven een klacht hadden ingediend. In zijn persbericht legt de Raad van State uit dat er "ernstige twijfels" bestaan over de wettelijkheid van het verbod. Bovendien verwijst de raad ook naar de eerdere twijfels die er waren en die er vorig jaar in juni toe hebben geleid dat de raad van State het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft gevraagd “of een lidstaat wel nationale maatregelen kon nemen om dit type naam te reguleren of te verbieden”. Het antwoord van het HvJEU wordt in de komende maanden verwacht, vandaar de beslissing om het decreet voorlopig op te schorten.