Tijdens een buitengewone ondernemingsraad vandaag heeft Fnac Belgium een herstelplan aangekondigd. Hiermee wil het bedrijf “het hoofd bieden aan de moeilijke economische context waarmee de distributiesector geconfronteerd wordt”. 57 jobs zijn in gevaar, al moeten er geen winkels sluiten.

Sinds meerdere jaren maakt de distributiemarkt ingrijpende veranderingen door ten gevolge van de evolutie van het consumentengedrag en de zware concurrentie van internationale « pure players », waardoor de druk op de handelszaken in de stadcentra sterk verhoogt. Het herstelplan dat vandaag door Fnac Belgium werd voorgesteld, zet prioritair in op diversificatie en de versterking van de omnichannel strategie en “moet leiden tot een herziening van de organisatie van de verkooppunten”.

In 2018 heeft Fnac tal van acties ondernomen om tegemoet te komen aan deze uitdagingen. “Deze maatregelen moeten versterkt worden in 2019 en zich toespitsen op de organisatie van het werk in de winkels”, vervolgt Fnac. Door het plan worden echter 57 van de 456 jobs in België geschrapt, al zouden er geen winkels gesloten worden.

Tijdens de volgende weken worden er met de ondernemingsraad informatie- en consultatievergaderingen gehouden. Dan zullen de directie en de sociale partners overleggen over alternatieven voor de voorgenomen maatregelen en over manieren om de gevolgen voor de medewerkers te beperken.