Vorige week is een tweede besmetting met het vogelgriepvirus vastgesteld, dit keer in een pluimveebedrijf in Hoogstraten. In totaal zijn er sinds september ongeveer 15 uitbraken vastgesteld. Het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) waarschuwt voor een zwaar vogelgriepseizoen.

“Er is vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij een tweede commercieel pluimveebedrijf in Hoogstraten”, maakte het FAVV eind vorige week bekend. “Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn – zoals bepaald in de Europese en Belgische wetgeving – het pluimvee en de vogels die nog aanwezig waren geruimd.” Rond de broeihaard werd een beschermingszone van 3 km en een bewakingszone van 10 km ingesteld. Deze liggen deels in Nederland en overlappen bijna volledig met de zones die al werden afgebakend na de vaststelling van een eerdere besmetting in dezelfde gemeente. “Er zijn op dit moment geen indicaties dat de twee besmettingen met elkaar gelinkt kunnen worden”, voegde het FAVV er nog aan toe.

Sinds september zijn er in ons land een vijftiental besmettingen vastgesteld bij particulieren of professionals. En sinds 5 oktober zijn geregistreerde pluimveebedrijven verplicht hun pluimvee te beschermen, met name door beschermende netten te gebruiken tegen wilde dieren of door te vermijden dat het pluimvee buiten wordt gevoerd en gedrenkt. "De situatie in België is niet per se slechter dan tijdens andere jaren", zegt woordvoerster Aline Van den Broeck. "Maar we zien dat de seizoensgebondenheid van de vogelgriep aan het verdwijnen is. Dit dwingt ons het hele jaar door waakzaam te zijn, en niet langer alleen tijdens een bepaalde risicoperiode.”

“Een zwaar vogelgriepseizoen”

Toch verwacht het FAVV dit jaar “ een zwaar vogelgriepseizoen” omwille van de situatie met wilde vogels. “Het aantal bevestigde gevallen bij wilde vogels is de afgelopen weken sterk toegenomen. Daardoor stijgt het risico dat pluimvee met vogelgriep wordt besmet, via contact met wilde vogels”, aldus het agentschap, dat erop wijst dat de vogelgriep een zeer besmettelijke virusziekte is waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Besmettingen kunnen plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand. Toch zijn er geen wetenschappelijke aanwijzingen dat de vogelgriep schadelijk zou zijn voor de mens.

Een uitzonderlijke situatie in Frankrijk

Als de situatie in België al zorgwekkend kan worden genoemd, dan is die in Frankrijk dat zeker. In Frankrijk zijn sinds het begin van dit jaar al zo'n 20 miljoen dieren geslacht als gevolg van de vogelgriep. "Deze situatie is uitzonderlijk", benadrukt het Franse ministerie van Landbouw. “Nog nooit is er tijdens deze periode op zo’n grote schaal vogelgriep aangetroffen. Het aantal besmette gevallen op boerderijen en bij in het wild levende dieren neemt sterk toe.” Franse fabrikanten vrezen nu zelfs voor mogelijke bevoorradingsproblemen bij eieren, gezien de context van dalende productiecapaciteit, aldus Les Echos. En dat geldt niet enkel voor Frankrijk, maar voor heel het Europese continent, waar dertien landen al melding hebben gemaakt van besmette dieren.