De Europese Raad van Handelsministers zijn tot een akkoord gekomen over het voorstel dat ‘geoblocking’ bestrijdt. Met dat voorstel wil Brussel crossborder e-commerce binnen de EU stimuleren. Het wil voorkomen dat consumenten en bedrijven geweerd worden uit webshops in andere lidstaten. Het voorstel gaat nu naar het Europees Parlement.

Hoewel deze goedkeuring slechts een stap is in het hele Europese beslissingsproces is, is deze belangrijk. Voorstellen uitgewerkt door de Europese Commissie worden vaak afgezwakt door de Raad van ministers, omdat deze de neiging hebben om hun nationale spelers te willen beschermen. Het Parlement, daarentegen, denkt meestal ‘Europeser’ dan de Raad.

De ontwikkeling van een heuse Europese e-commerce markt wordt vandaag tegengehouden door praktijken van geoblocking. Daarbij worden consumenten uit andere lidstaten vaak gediscrimineerd door andere prijzen te hanteren of andere, nadelige algemene voorwaarden op te leggen.

In het voorstel dat is goedgekeurd staat dat webshops geen orders uit andere lidstaten mogen weigeren en geen andere voorwaarden mogen opleggen. De ministers gaan daar niet op alle punten in. Zij willen ze de discriminatie op basis van prijzen verbieden, maar niet de prijsdifferentiatie.

Webhandelaars zouden ook vrij zijn om in bepaalde gevallen andere algemene voorwaarden aan te bieden. Tevens zouden ze niet verplicht kunnen worden om goederen te leveren in andere landen dan deze waar ze nu al leveren.

 

Nog geen definitieve tekst

Na het akkoord binnen de Raad, gaat het voorstel nu naar het Europees Parlement. Dat zou een aantal bepalingen die de EU-ministers nu hebben beslist, kunnen aanvechten. Na de stemming in het Parlement worden dan onderhandelingen aangevat tussen de Raad, het Parlement en de Commissie om tot een definitieve tekst te komen.

Aangezien de ministers vrij ver gaan in hun akkoord en dat dit relatief snel is afgerond – amper zes maanden na de bekendmaking van het voorstel door de Europese Commissie - wordt verwacht dat het hele proces in de loop van 2017 kan worden afgerond.