De Europese Commissie heeft vandaag een reeks voorstellen bekendgemaakt die het btw-klimaat voor e-commercebedrijven in de EU moeten verbeteren. Er komt een EU portaal voor onlinebetalingen van btw en één eenvoudige kwartaalaangifte. Tevens zal de btw ook betaald worden in de lidstaat van de eindverbruiker, zodat minder inkomsten worden ontlopen.

Hoewel crossborder e-commerce binnen de EU een grote groei kent, zijn er vandaag nog veel obstakels die de markt afremmen. Een van de belangrijkste is het Europese btw-systeem. Er zijn vandaag zoveel verschillende regels rond registratie, facturatie, aangifteverplichtingen en dergelijke, dat bedrijven vaak afzien van crossborder verkoop.

Eén kwartaalaangifte

Vandaag is het zo dat wanneer een webhandelaar in België een product of een dienst aan een consument verkoopt, hij de btw op deze verkoop in België afdraagt. Verkoopt hij aan een particulier in een andere lidstaat, dan moeten (vanaf een bepaald bedrag) de btw-verplichtingen in die andere lidstaat vervuld worden. Voor gevestigde multinationale bedrijven is dat geen probleem, maar voor start-ups en kmo’s wel.

Het is immers vrij duur en complex om die verplichtingen na te komen: de Europese Commissie schat dat ze de bedrijven ongeveer 8.000 euro kosten, per EU-lidstaat waarnaar zij verkopen. Met het nieuwe voorstel zullen bedrijven één simpele kwartaalaangifte indienen voor alle btw die in de EU verschuldigd is. Dat zal gebeuren via de invoering van een EU-breed portaal voor onlinebetalingen van btw (het zgn. ‘éénloketsysteem’). Hierdoor zullen de btw-nalevingskosten fors dalen, wat de bedrijven in de EU een besparing van 2,3 miljard euro per jaar zou opleveren.

100 miljoen per week extra

“Met de nieuwe regels zal de btw ook betaald worden in de lidstaat van de eindverbruiker en zullen de belastinginkomsten dus eerlijker over de EU-lidstaten worden verdeeld. Deze voorstellen zullen de lidstaten helpen om de 5 miljard euro aan btw, die volgens huidige schattingen elk jaar verloren gaat op onlineverkopen, te recupereren”, klinkt het. De Europese Commissie wil snel handelen: zij heeft uitgerekend dat deze inkomstenverliezen in 2020 zouden oplopen tot 7 miljard.

“Daarom is het zaak nu te handelen”, zegt Pierre Moscovici, commissaris voor Economische Zaken, Belastingen en Douane-unie. Volgens hem zullen immers niet alleen de bedrijven, maar ook de lidstaten beter varen bij de nieuwe regels. “De Europese regeringen 100 miljoen euro extra inkomsten per week ontvangen”, schat hij.

“Laatste stukje van de puzzel”

De vereenvoudigde btw-regels zijn een onderdeel van een totaalpakket van maatregelen. “We hebben al voorstellen gedaan om pakjespost goedkoper en efficiënter te maken, de consument beter te beschermen wanneer hij online aankoopt, en ongerechtvaardigde geoblocking aan te pakken. Met de vereenvoudiging van de btw-regels leggen we nu het laatste stukje van de puzzel”, zegt Andrus Ansip, Europees Commissaris voor de Digitale Eengemaakte Markt.

Wanneer de vereenvoudigde btw-regels ingaan, is voorlopig moeilijk in te schatten. Het voorstel van de Europese Commissie wordt nu ter raadpleging aan het Europees Parlement en ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd. Naar verluidt is het de bedoeling dat het beslissingsproces reeds in de loop van 2017 kan worden afgerond.

Naar aanleiding van de aankondiging van de Commissie-voorstelen is een Q&A betreffende btw voor e-commerce online geplaatst.