De urgente kwestie van het veranderend klimaat geldt al langer als één van de grote uitdagingen van onze tijd, en met reden. Recent werden we ook geconfronteerd met ander onheil om de zaken nog ingewikkelder te maken. Een wereldwijde pandemie, en een oorlog in onze achtertuin met alle economische gevolgen van dien. Niet alleen maken de retailers zich nu zorgen over de koopkracht van hun klanten, die hun uitgaven drastisch zouden kunnen beperken, maar worden ze zelf ook hard getroffen door de stijgende energieprijzen.

Wat kan er gedaan worden aan de enorm gestegen kosten voor elektriciteit, gas en koeling? Een vijftigtal onafhankelijke handelaars nam deel aan de rondetafel “Special Energy” die Aplsia op 2 mei in Luik organiseerde. Het grote succes van dit evenement bewijst dat deze kwesties door de zelfstandige handelaars zeer ernstig worden genomen. Luc Bormans, voorzitter van Aplsia, anticipeerde tijdens de bijeenkomst meteen op de verleiding om de individuele en collectieve verantwoordelijkheden in het licht van de ‘Green Deal’ tijdelijk opzij te schuiven. De oorlog in Oekraïne heeft de reeds ontstane spanningen nog verder opgedreven en is niet zonder gevolgen gebleven voor de ondernemers, met name op het vlak van de kosten voor elektriciteit en gas, waar de kosten met respectievelijk 49% en 59% zijn gestegen. Dit alles kan vragen oproepen over de werking van de energiemarkt in België, maar het kan zeker niet de bedoeling zijn om het noodzakelijke streven naar duurzaamheid nu opzij te schuiven en uit te stellen tot minder onzekere tijden. “Het succes van de Green Deal maakt ook deel uit van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van onze kmo's. Wat gaan wij op ons niveau concreet doen om de doelstellingen van de Green Deal te halen, en om onze bedrijven duurzaam te maken?” Een reeks sprekers formuleerden hun analyses en antwoorden.