De impact die producten hebben op het milieu wordt sinds kort aangegeven door de Eco-Score, die onlangs werd geïntroduceerd door Colruyt, Lidl en binnenkort ook Carrefour. Maar niet iedereen is overtuigd van die methode, te beginnen bij Glimpact, een Frans bedrijf dat in België is gevestigd en dat eind september een app heeft gelanceerd die ook een milieuscore geeft. Wat is er zo speciaal aan? In tegenstelling tot de Eco-Score baseert deze score zich op de zeer strenge PEF-methode (Product Environmental Footprint) die in 2018 door Europa is gevalideerd. 

“De ecologische transitie zal een grote klucht zijn als we niet allemaal dezelfde meetmethode en dezelfde actiehefbomen hanteren!” Christophe Girardier windt er geen doekjes om. De CEO van Glimpact is al lang bezig met duurzaamheid. De publicatie in augustus van het laatste IPCC-rapport liet hem niet koud: “Voor het eerst vermeldden wetenschappers de hypothese dat de mensheid in de nabije toekomst zal uitsterven. De situatie is zo ernstig dat er nood is aan de bijeenroeping van een milieuveiligheidsraad, naar het model van de VN.” Daar kan hij alleen maar op hopen. Maar Christophe Girardier wachtte niet om concrete acties te ondernemen en richtte in 2019 Glimpact op: een Frans bedrijf, maar met R&D-kantoren in Brussel. Vanwaar de keuze voor België? Zijn partner en medeoprichter van het bedrijf is Michael Ooms, een Belgische landbouwingenieur. Daarnaast bevinden de besluitvormingscentra van grote producenten zich in België of in de nabijheid daarvan, en zetelt de Europese Unie hier ook.