De Belgische modeketen e5 mode kan dan toch een doorstart maken. Dat maakte het bedrijf bekend nadat de Ondernemingsrechtbank van Dendermonde haar reorganisatieplan heeft goedgekeurd. Alle 450 personeelsleden behouden hun job en er worden ook geen extra winkels gesloten.

Sinds het begin van de lockdown bevindt e5 mode zich in een erg moeilijke financiële situatie. Alle winkels in Vlaanderen en Wallonië gingen op 14 maart dicht en openden pas midden mei opnieuw de deuren. De keten verloor ongeveer 20 miljoen euro omzet. Het enige alternatief was om de procedure van gerechtelijke reorganisatie te gebruiken om zo van de Ondernemingsrechtbank in Dendermonde bescherming te krijgen tegen de schuldeisers. En dat is bij deze ook gebeurt: want de rechtbank heeft het reorganisatieplan van e5 mode goedgekeurd. 

“De beslissing van de rechter is goed nieuws”, reageert Frédéric Helderweirt, CEO van e5 mode. “Ik ben enorm opgelucht dat het bedrijf een tweede kans krijgt. Mijn doel om e5 mode een nieuw elan te geven blijft hetzelfde. Alleen moest ik onverwachts het plan grondig bijwerken. Het is beter en sterker. Mijn medewerkers en ikzelf hebben er alles aan gedaan om het voortbestaan van deze iconische winkelketen - die lokaal verankerd is - te garanderen.” 

Hoewel de omzet via de webshop hoger blijft dan voorheen, blijft de verkoop in de winkels nog wat achter op de verwachtingen door een lager aantal bezoekers in vergelijking met vorig jaar. “Vooral onze iets oudere klanten zijn nog terughoudend en durven nog niet goed terug te komen winkelen. We hebben echter alle maatregelen genomen om een winkelbezoek veilig te laten verlopen en zijn daarbij verder gegaan dan verplicht”, vervolgt hij.

Reorganisatieplan

e5 mode profiteerde van de beschermingsperiode om haar schulden te herschikken. Die schuldherschikking is dan ook de basis van het reddingsplan dat de ondernemingsrechtbank nu heeft goedgekeurd. “Ik ga geen details geven over de schuldherschikking”, verduidelijkt Frédéric helderweirt. “Maar het was in het belang van alle partijen dat we tot een akkoord zijn gekomen. Ik ben dan ook heel blij dat dit gelukt is en dat een groot deel van de leveranciers zich achter ons plan voor de toekomst heeft geschaard.”

De doorstart is ook goed nieuws voor de 450 personeelsleden van e5 mode, die hun job kunnen behouden. Er zijn ook geen extra winkelsluitingen gepland. De zoektocht naar een nieuwe investeerder gaat trouwens gewoon door, al wil de modeketen over die gesprekken niks kwijt. 

“De retailsector moet zichzelf heruitvinden”

“De coronacrisis heeft aangetoond dat de retailsector zichzelf moet heruitvinden”, zegt Helderweirt. Deze crisis heeft ons de kwetsbaarheid van het gangbare retailmodel doen inzien. “De sector moet zichzelf recht in de ogen durven kijken en zich de vraag stellen of het anders kan. We moeten naar een duurzamer en weerbaarder model. Financieel gezond zijn en zuurstof hebben om te investeren, blijven uiteraard de basis, en ook een duurzame tewerkstelling bieden voor onze medewerkers is onze prioriteit. Tegelijk moeten we vermijden om de planeet en onze samenleving te stretchen. We moeten ook onze ecologische en sociale verantwoordelijkheid durven nemen, en meer inzetten op technologie of de principes uit de circulaire economie. Ik voel veel ruimte voor innovatie en assertiviteit dankzij de coronaschok. Ik kijk met een positieve bril naar de toekomst, dat is mijn plicht als ondernemer in deze tijden”, besluit Helderweirt.