Door een slechte oogst raakt de olijfolie op, althans volgens de Britse krant The Daily Mail. Of het effectief zo ver zal komen is moeilijk te voorspellen, maar een effect op de prijs heeft de tegenvallende oogst zonder twijfel.

Door de lange droge zomer en vorst op het moment van de bloemvorming viel de voorbije oogst tegen. Vooral in Spanje, de grootste olijfolieproducent van de wereld, waar in sommige streken maar 20% van de normale oogst bruikbaar was.

Het grondstoffenaanbod werd daardoor kleiner, en de prijs ging omhoog. “De grondstofprijzen zijn vanaf juli 2012 al flink gestegen om deze reden, en begin 2013 deden ze dat weer. Olijfolie is nu 55 tot 65% duurder dan een jaar geleden. Aanvankelijk hebben we geprobeerd deze prijsstijging niet door te rekenen aan onze klanten maar aangezien de prijzen begin dit jaar wederom zijn gaan stijgen, werd de situatie onhoudbaar en drongen prijsverhogingen zich op”, zegt Johan Steyaert, Sales Manager bij Carapelli Belgium (eigenaar van de merken Carapelli en Bertolli olieën).

Of ze nog verder zullen stijgen hangt af van de komende oogst en daar hebben we pas in juni zicht op. De voorbije winter was alvast vrij normaal. Ondertussen stijgt de consumptie van olijfolie wel, terwijl de productie terugvalt. Dringt een tekort zich op?

“We verwachten niet een direct tekort aan olijfolie, mensen hoeven niet meteen olijfolie te gaan hamsteren. We zullen wel moeten waakzaam zijn voor fraude. Zo kunnen malafide producenten olijfolie mengen met andere goedkopere oliën om de prijs te drukken. Leveranciers die gebonden zijn aan langdurige prijs-afspraken zullen het ook moeilijker krijgen omdat de grondstofprijs stijgt”, zegt Steyaert.

We kunnen enkel hopen dat de komende oogst meevalt, of we zullen allemaal meer voor onze olijfolie moeten ophoesten.