Het resultaat van de vergadering van de ondernemingsraad van vanmorgen was zoals verwacht: twee onverzoenlijke standpunten stonden tegenover elkaar.

Afgelopen dinsdag had de directie van Delhaize duidelijk aangegeven dat zij niet van plan was onderhandelingen aan te gaan over het principe van een totale overgang naar een ledenmodel: dit was geen hypothese, maar een vaststaande beslissing. Zij heeft hooguit het principe van "informatie" of "overleg" afgewezen. Natuurlijk zien de vakbonden dat niet zo. Zij verwerpen het principe zelf van deze keuze, die de werknemers zou verplaatsen naar de paritaire commissie 202.01, die a priori minder gunstig is op het gebied van lonen, arbeidstijden en zondagsdiensten, en die hen, door de opdeling van de hele vloot in afzonderlijke KMO's, de vertegenwoordiging in de ondernemingsraad en de aanwezigheid van een permanente vakbondsafvaardiging zou ontnemen.